Zarządzanie gnojowicą

W ostatnich latach rozwój hodowli był ograniczany przez wyzwanie w postaci utylizacji odpadów zwierzęcych. Procesy zarządzania gnojowicą opracowane przez GEA zapewniają opłacalne rozwiązania oraz korzyści w gospodarstwie.

Skuteczne i odpowiedzialne praktyki

W GEA posiadamy fachową wiedzę w zakresie procesu, która pozwala nam projektować i wdrażać dopasowane, wysokowartościowe rozwiązania dotyczące zarządzania gnojowicą, które spełniają określone wymagania: od zebrania i transportu surowej gnojowicy po zastosowanie w rolnictwie, jak również skuteczne systemy oddzielania w cieczy do recyklingu lub w zakresie produkcji legowisk. 

Na każdym poziomie i w każdym środowisku fachowa wiedza GEA przynosi pozytywne zmiany w zarządzaniu gnojowicą. Wykorzystując gnojowicę w najlepszy możliwy sposób, nasze rozwiązania umożliwiają hodowcom bydła rozwinięcie głównej działalności poza tradycyjne praktyki.