Artan global su krizi, hepimizin bu değerli kaynağı korumasını gerektirmektedir. Süt ürünleri endüstrisinin süt işleme tesisleri, suyu geri dönüştürmek ve yeniden kullanmak, böylece harici kaynaklardan temiz su çekme ihtiyacını önemli oranda azaltmak için modern teknolojiler kullanmaktadır.

Öncü Su Korunumu

2015 Dünya Ekonomik Forum raporu, global su krizinin önümüzdeki 10 yıl boyunca gezegenin karşılaşacağı en büyük tehdit olarak görmektedir. Dünyanın en üretken çiftlik bölgelerindeki kuraklıktan, milyarlarca insanın güvenli suya ulaşamamasına kadar, su krizleri hem gelişmiş hem gelişmekte olan ülkelerdeki nüfusları etkileyecektir. Aslında BM-Su, 2025 yılına kadar dünya nüfusunun üçte ikisinin su sıkıntısı altında yaşayacağını ve 1.8 milyar insanın da tamamen su kıtlığı çeken ülke veya bölgelerde yaşıyor olacağını öngörmektedir.

2025'te suya global erişim

Tarım sektörü, global su tüketiminin %70'inden sorumluyken, endüstri ise %20'sinden, mesken kullanımları ise geri kalan %10'dan sorumludur. Global nüfus arttıkça, artan tarım, endüstri ve şehirleşme de genel su talebini yönlendirmektedir. Her seviyede suyun korunması ihtiyacının aciliyeti açıktır. Gelişmiş uluslarda bulunan çoğumuz, hepimizi su tasarrufu konusunda yönlendiren yerel, bölgesel veya ulusal inisiyatiflerin farkındayız. Tarım ve endüstrinin her sektörünün de dünyanın su kaynaklarına olan taleplerini azaltmak için yenilikçi çözümler bulması gerekmektedir.

Bugünün global su tüketimi

Su bakımından nötr olmak - sıfır su tesisi

Endüstri, endüstriyel proseslerde ve üretimde su ihtiyacını azaltabilen teknoloji ve proseslerin geliştirilmesine ve etkili su geri dönüşümüne yoğun bir yatırım yapmaktadır. Süt ürünleri işleme sektörü, su bakımından nötrleşme yönünde öncü rolü üstlenmektedir. Sütün yaklaşık %85'inin su olduğu düşünüldüğünde, süt işleme tesislerinin su ihtiyacının tamamının değilse de büyük bir kısmının karşılanması için sütte bulunan suyun geri kazanımı yönünde büyük bir potansiyel mevcuttur. Hiçbir şey israf olmaz, böylece hem temiz su ihtiyacı hem de atık deşarjı minimuma indirilmiş olur.

Büyük bir global gıda üreticisi, Meksika'da bir sıfır suyla süt ürünleri işleme tesisi kurarak yılda 1.6 milyon litre su tasarrufu yapmaktadır. Bu üretici şu anda ABD'de yeni bir sıfır sulu süt tesisine yatırım yapmaktadır ve yılda 63 milyon galon su tasarrufu sağlaması beklenmektedir. 2015 Yılında şirketin fabrikaları - sadece süt ürünleri değili her ürün kategorisinde - 10 yıl öncesine göre bir ton ürün başına %41,2 daha az su kullanmıştır. Bir sonraki hedef, 2020 yılında 2010 yılına kıyasla su kullanımında %35'lik bir genel azaltma elde etmektir.

Süt ürünleri işleme liderleri suyu geri dönüştürüyor

Yeni Zelanda'da GEA tarafından Fonterra ve Yashili için kurulan üç süt tozu tesisi, hem proses hem de içme suyu sağlamak için süt evaporasyonundan geri kazanılan suyu kullanmaktadır. Bu su geri kazanım tesisleri, %90 geri kazanım oranı ile günde 800 m3 ila 5.000 m3 arasında su geri kazanım kapasitelerine sahiptir. Geri kazanım tesisleri tamamen otomatiktir ve her 48 saatlik çalışma sonrasında temizlik esnasında ara sıra gözetim gerektirir.

Su korunumu, Fonterranın anahtar taahhüdüdür. 2013-2014 mali yılında, örneğin, firmanın Avustralya operasyonlarındaki su kullanımı, her bir tonluk üretim için yüzde sekiz, Avustralya'daki tesislerde ise ton başına yüzde iki azaltma sağlanmıştır. Fonterra Darnum tesisi de su bakımından verimli olup, yağsız ve tam yağlı süt tozlarının üretiminde suyu yeniden kullanabilmektedir.

Yashili'nin Pokeno'daki en yeni bebek maması tesisi, örneğin, harici kaynaklardan minimum su almaktadır. GEA tarafından sağlanan teknoloji sayesinde şirket, tesisin işletilmesi için gereken suyun büyük bir kısmını, işlediği taze sütten çekmektedir. Bu da çevresel ayak izini ve bertaraf maliyetlerini düşük tutmaktadır.

Filtreleme sistemlerinde bir global lider

Süt ürünleri işleme sektöründeki onlarca yılın endüstri ve teknoloji uzmanlığı ile GEA, sütün işlenmesindeki evaporasyon aşamasından yoğuşmayı geri kazanmak ve geri dönüştürmek için kullanılan filtreleme sistemlerinde global bir liderdir. Endüstriyel proseslerde temizlikte ve ürünle temas etmeyen operasyonlarda kullanılan su geri dönüşüm teknolojileri, Fonterra ile süt tozu tesislerinin tasarımında, donanımında ve yapımında birlikte çalışan GEA'ya göre nispeten dolambaçsızdır. 'İnek suyu' olarak da bilinen kondensat (yoğuşma), evaporasyon tesisinden toplanır ve kirleticileri ve istenmeyen çözünmüş maddeleri kondensattan filtrelemek için yüksek basınçlı bir ters osmoz tesisinde arıtılır. GEA, global olarak 100'den fazla ters osmoz tesisi kurmuştur.

Geri dönüştürülen su ürünün kendisinde kullanılacaksa, geri dönüşüm proseslerinde ek adımlar gerekir. Karbon arıtma, istenmeyen kokuların giderimi için kullanılırken, UV ve klor dioksit arıtma ise kirleticileri gidermek için kullanılır. Daha sonra suyu, tesisin sistemlerine karı daha az agresif hale getirmek için mineraller eklenir. Bu daha kompleks olan genel proses, ek su işleme aşamalarının etkili bir şekilde eklenebildiği uygun bir tesis tasarımı gerektirir.

Bu teknolojileri kullanarak geri dönüştürülen su, WHO'nun içme suyu standartlarını karşılayacak şekilde arıtılabilir ve ayrıca süt ürünleri tesisindeki nihai yıkama, tank ve boruların temizlenmesi ve hatta bitmiş ürüne entegre bir içerik olarak kullanım gibi çok sayıda operasyonda kullanılabilir. GEA teknolojisi, geri kazanılmış suyun işlenmesi için hijyen gerekliliklerini karşılayabilecek ve ürünle temas edebilecek kadar temiz tankları ve boruları içermektedir.

Endüstriyel proseslerden geri kazanılan uyu arıtmak için son teknoloji ve sistemler kullanılsa bile, geri dönüştürülen tüm suyun işlemede kullanılabilecek kadar maliyet etkin ve verimli şekilde arıtılması her zaman mümkün olmayabilir. Anca bu durumda bile bu suyun bası kullanımları olabilir, bahçe sulamasında veya tuvalet sifonunda kullanılabilir. Geri dönüştürülen her galon su, su tesislerinin tedarik yükünü azaltmak için yeniden kullanılabilir.

Sadece sütün işlenmesinde değil

Teknoloji ve mühendislik perspektifinden, bütün süt ürünleri tesislerinin, ihtiyaç duydukları tüm suyu işledikleri sütten üretmelerini sağlayan ve dış kaynaklara olan talebi azaltmalarını sağlayan su tasarruf ve geri dönüştürme teknolojilerini içerecek şekilde yapılması mümkündür. Bu teknolojiler ayrıca mevcut kaynaklar ve tesis içinde yeniden kullanım olanakları üzerinde dikkatli bir şekilde çalışma yaptıktan sonra mevcut tesislerde de kullanılabilir. Süt ürünleri sektöründe su yeniden kullanım inisiyatifleri başarılı bir şekilde uygulanırken, aynı teknolojilerin gıda endüstrisinde işleme için yüksek su hacimleri gerektiren diğer sektörler için de uygulanabilir.

“Su kaynakları azaldıkça, süt ürünleri endüstrisi de korunum çalışmalarında lider olmuştur" diyor Swami Sundaram, GEA Ürün Müdürü, Membran Filtreleme. "Evaporatör kondensatından su geri kazanımı ve yeniden kullanımı için ilk membran tesislerinin monte edildiği 1990'ların başından bu yana teknoloji, bütün yeni tesisleri için ortak bir özellik haline gelmiştir. Ayrıca Batı Amerika Birleşik Devletleri gibi su baskını olan bölgelerde bile büyük üretim tesislerinin kullanımına olanak sağlamaktadır."

BM-Su, son yüz yıl içinde global su kullanımının, nüfuz artışına göre iki kat hızlı arttığını iddia etmektedir. Bu değerli kaynağı koruma gereksinimi de böylece daha önemli hale gelmektedir. GEA, endüstriyel tesislerde sıfır sulu tesisler için sağlam, verimli ve çevresel olarak iyi teknolojilerin, çözümlerin ve sistemlerin geliştirilmesinde bir öncü olarak proses ve mühendislik uzmanlığını sunmaktan gurur duymaktadır.

En üste git
Geri

Bizimle irtibat kurun