Dünyanın süt ve süt ürünlerinin büyük çoğunluğu, Dünya Vahşi Yaşam Fonunun (WWF) global sürü tahminlerine göre 270 milyon süt ineği tarafından üretilen sütten elde edilmektedir.

Hayvan refahından soğutmalı taşımaya

Çayımıza, kahvemize, kahvaltılık gevreklerimize eklediğimiz, peynir veya yoğurt olarak işlenen ya da çok sayıda kuru süt tozu ve süt bazlı besin ürünlerinin temelini oluşturan sütün güvenli, ekonomik ve sürdürülebilir şekilde üretiminde hayati öneme sahip teknolojiler hakkında sadece bir kaçımız ikinci kez düşünmüştür.

Global süt ürünleri endüstrisi, boyutları bir aileyi besleyecek kadar süt üreten tek bir hayvandan, on binlerce hayvanı içeren devasa ticari çiftliklere kadar değişebilen ticari ve özel kuruluşlar olarak ayrılmaktadır. Boyutu ne olursa olsun, bugün ticari süt çiftçiliği hayvan yetiştiriciliği ve refahı, süt sağımı ve atık yönetimi, sütün işlenmesi için modern teknolojilere ve yerel, bölgesel, ulusal veya hatta uluslararası soğutmalı taşıma ve tedarik zincirlerine güvenmektedir.

GEA infografik Yarının süt çiftçiliğini gözden geçirme

Şehirleşme, diyetlerin batılılaşması, artan tüketim gelirleri ve çalışan kadın sayıları ile orta sınıfların buna eşlik eden yükselişi - özellikle gelişen uluslarda - artan taze süt ve soğutulmuş ve sıcaklık-dengeli ıslak ve kuru süt ve süt bazlı ürünlere olan talepte önemli rol oynamaktadır. Ve özellikle gelişen uluslarda artmaya devam eden talep ile süt randımanı ve üretim verimliliğini arttırma ihtiyacı paralel ilerlemektedir. Zorluklar, enerji ve su kullanımının azaltılması ve daha iyi atık yönetimi etrafında yoğunlaşmaktadır.

Bütünsel bir yaklaşım

GEA Çiftlik Teknolojileri, 1926'dan bu yana canlı hayvan çiftçiliği sektörüne yenilikçi çözümler sağlamıştır ve bugün, süt ürünleri endüstrisinin dünya lideri tam çözüm sağlayıcısı konumundadır. 20 yılı aşkın süt ürünleri çiftçiliği planlama uzmanlığı sunan Şirket, hayvan sağlığından barınmasına, yemlemeye, süt sağım otomasyonuna, gübre yönetimine, enerji ve su tüketimine ve en önemlisi 7/24 hizmete kadar bir süt ürünleri çiftliğinin bütün ana operasyonlarının yönetim ve optimizasyonunu kapsayan bütünsel bir yaklaşımı benimsemektedir. Bu bütünsel yaklaşım ile GEA, 'Geleceğin Çiftliği' için yenilikçi teknolojiler geliştirmeye çalışmaktadır.

Her komşu ilçede çiftçilik

Artan şehirleşme ile daha fazla gıda üretme ihtiyacı ortaya çıkmaktadır ve çiftlikler ürün depolama, taşıma ve aktarım maliyetlerini, tedarik ve iş gücünü azaltmak için ideal olarak şehirlere yakın yerleştirilmektedir diye açıklıyor GEA Süt Çiftçiliği, Ürün Pazarlamadan Maren Lűth. Ahırlardan amonyak ve diğer kokularla birlikte tozları gideren biyolojik hava filtreleme sistemlerinden atık geri dönüşümü ve enerji-verimli proses ve ekipmana kadar yenilikçi teknolojiler, yarının ticari süt çiftliklerinin şehir alanlarına entegrasyonunun gerçekleştirilmesinde kritiktir.

"On the one hand, commercial dairy farms are becoming larger to be more competitive, but on the other they also have to satisfy potential objections to noise and smell, for example, and must optimize their use of resources, and effect efficient waste management systems. New and innovative technologies will allow the farm of the future to be closed and self-contained, energy-efficient and environmentally sustainable, as well as ensuring optimum animal health and welfare to maximize milk quality and yield."

Gübre yönetimi

Tahminler, ortalama bir süt ineğinin günde 40 kg ila 70 kg arasında gübre ürettiğini öngörmektedir. Bunu biraz daha geniş kapsama yayacak olursak, örneğin Birleşik Krallıktaki 2 milyon ineklik sürü, her yıl yaklaşık 20 milyon ton sulu gübre üretmektedir, bundan kısmı çıkartıldığında yaklaşık 2 milyon ton kuru madde kalmaktadır. Bu rakamlar, geleceğin çiftliğine atık yönetiminin kritik olduğunu göstermektedir ve gübre ile uğraşmak, yeni bir süt ürünleri çiftliği planlamasında veya mevcut tesislerin genişletilmesinde en önemli hususlardan biridir. Planlama aşamasındaki bir onay veya ret, büyük oranda gübre yönetim sistemine bağlı olacaktır diye vurguluyor Dr Lűth. GEA, her boy çiftlikte gübreyi toplamak, depolamak ve kullanmak için, örneğin su kısmını ayırarak ve sıvı gübreyi kompost ya da yeşil yatak haline getirmek için kullanılan sıyırıcı, gübre agitatörleri, separatörler, serpiciler ve pompa sistemleri portföyü sunmaktadır. Odak noktası artık sadece gübrenin bertarafı değil, değerli içeriklerinin de kullanılmasıdır ve GEA, çiftlikler için yeni değer üretmek üzere gübreyi kullanan yeni teknolojilerin araştırma ve geliştirmesinde aktif bir rol oynamaktadır.

"GEA teknolojisi, gübre de dahil olmak üzere tarımsal atıkları fermente ederek biyogaz üreten atığı enerjiye dönüştürme tesislerinin (WTE) işletiminde anahtar bir rol oynamaktadır. Oluşan fermantasyon kalıntısı, taşıma işlemini daha maliyet etkin hale getirmek için susuzlaştırma yoluyla konsantre edilir ve bu konsantre kalıntı ayrıca bitki besini olarak yüksek bir değer imkanı sağlamakla birlikte enerji üretimi için yakılabilir."

Dairy farming is also water intensive, and the farm of the future will be underpinned by technologies that can capture and recycle waste water, for example to reduce water usage in vital equipment cleaning cycles. This is another area that GEA is actively researching, to develop cost-effective approaches to environmentally sound water management solutions.

Süt sağımı için yenilikçi teknolojiler

Yemleme ve süt sağımı gibi prosedürlerin standardizasyonu ve otomasyonuna odaklanmak, geleceğin çiftliğinin verimli bir şekilde işletilmesinde anahtar olacaktır. GEA'nın uzmanlığı optimum inek beslenmesi ve sağlığı için otomatik yemleme ve sulama teknolojilerinden her boy sürü için optimum iş akışı sunan otomasyonlu, modern, inek-dostu süt sağım teknolojilerine uzanmaktadır. Şirketin pazar lideri otorotor serisi döner süt sağım odaları, örneğin, saatte 100'den fazla inek sağabilirken, robotik süt sağım ve IQ süt sağım pençesini de içeren yeni inovasyonlar inekleri daha hızlı, nazik ve verimli şekilde sağar.

Hayvan konforu

GEA infografik inek başına günde 30L süt

DairyManagementSystem21 gibi çiftlik yönetim ekipmanı ve yazılımı, bütün çiftlik proses ve iş akışlarını izler ve raporlar, bu da çiftçilerin ve yöneticilerin, hayvanların ne kadar yediklerini ve ne kadar süt ürettiklerini tam olarak görmelerini sağlar. Hayvan sağlığı özellikle önemli bir konudur diyor Dr Lűth, bütünsel çiftlik konseptlerinin hayvan bölmeleri, fırçaları, örtüleri ve ahır havalandırma sistemlerini de kapsayan teknolojilerle birleşimi, üstün bir hayvan konforu sağlamaktadır. Hayvan sağlığı beslenme ile yakından ilişkili oluğundan, GEA'nın optimize edilmiş, otomasyonlu yemleme stratejileri için özelleştirilmiş teknolojileri, her bir hayvan için optimum miktar ve içerikte yemi hesaplayarak dağıtır.

Süt çiftçiliğine bütünsel yaklaşımımız ile GEA teknolojisi, hayvan sağlığının izlenmesini sağlayarak bir veya daha fazla hayvanın ortalama altına düşmesi halinde çiftçileri uyarır. Tek bir hayvanın bile sağlık problemlerini belirleyerek, örneğin davranış veya yemlenme düzenlerindeki değişiklikleri tespit ederek durumu erken safhada düzeltecek önlemler alınabilir.

Daha büyük, daha akıllı ve sadece sütten daha fazlası

Geleceğin çiftliğinin daha büyük olması neredeyse kesinken, GEA teknolojisi de daha akıllı, daha üretken, çevresel olarak sürdürülebilir ve enerji verimli olmasını sağlayacaktır. Yarının süt çiftliği sadece süt üretiminden daha fazlasıdır. Evlerimizi ısıtmak ve aydınlatmak için kullanılan enerjinin, milyonlarca ton gübrenin işlenmesinden elde edilmesi, gübrenin ayrıca mahsullerimize besin sağlamak ve hayvanlara yatak olarak kullanılması mümkündür.

En üste git
Geri