Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Olaylar Dairesine göre dünyanın nüfusu 2015 yılında 7.3 milyar olup, 2030'a kadar 8.5 milyara ve 2050'ye kadar 9.7 milyara ulaşabilir. Açlığa karşı global yardım hareketi, bu hızla büyüyen dünya nüfusunu beslemek için gıda üretimini %70 arttırmamız gerektiğini öngörmektedir. Ancak çiftçilik uygulamalarının arttırılması, global gıda talebini çözmeye yeterli olmayacaktır. Daha verimli, enerji ve kaynak tasarrufu sağlayan teknolojilerin geliştirilmesi ve global düzeyde uygulanması, endüstrinin artan gıda talebine yanıt vermesine yardımcı olurken, çevresel etkileri azaltmakta ve sürdürülebilirliği sağlamaktadır.

Gıda israfının azaltılması da denklemin önemli bir kısmını temsil etmelidir. Birleşmiş Milletler ve Makine Mühendisleri Enstitüsünün raporları, global düzeyde üretilen gıdanın %30-50'sinin - yaklaşık 2 milyar ton - kayıp veya israf olduğunu tahmin etmektedir. Gıda, üretim ve işleme esnasındaki bazı yetersizliklere ve ayrıca pazar ve tüketici trendlerine bağlı olarak kaybolabilir. Bunlar kötü depolama ve yetersiz nakliye lojistiğinden, müşterilerin fazladan ürün alımına kadar uzanmaktadır. Verimli, sürdürülebilir soğutma ve dondurma teknolojilerinin kurulması da gıda bozulmasına bağlı israfın önlenmesinde hayati role sahiptir. 

Elde edilen ürünün kaybı

Donmuş patates ürünleri - global bir ticari ürün

Patates kızartması üreticileri, dünya çapında artan talebi karşılamak için üretimi arttıran gıda sektörlerinden birini temsil etmektedir. Patates kızartmaları ve diğer donmuş patates ürünleri global bir ticari ürün haline gelmiştir, bu ürün için talebin artma nedeni büyük oranda Batı-stili mutfağın popülerliğinin ve özellikle hızlı servis restoranlarının artışıdır. Hindistan ve Çin gibi ülkelerde orta sınıfların büyümesi, işlenmiş ve hazır gıda talebini arttırmaktadır. Bu da gıda işleme ve nakliye endüstrilerinin üzerindeki talebi karşılama ve kaliteyi koruma baskısını arttırmaktadır. Aynı zamanda bütün endüstriyel sektörlerin sürdürülebilirlik hedeflerini sağlama, su ve enerji kullanımını azaltma, israf ve emisyonları minimuma indirme sorumluluğu bulunmaktadır.

Patates kızartması üretimi toplam maliyetinin yaklaşık % 60'ı enerji tüketimi ile ilişkilidir, o nedenle üreticiler enerji kullanımını kısmak, su tüketimini, atık akışlarını ve emisyonları azaltmak için yoğun şekilde çalışmaktadır. Dünyanın en büyük patates kızartması üreticilerinden biri olan, günde yaklaşık 50 milyon porsiyona eşdeğer patates kızartması üreten bir şirket, 2020 yılına kadar toplan enerji kullanımı ve sera gazı emisyonlarını %30 azaltmayı hedeflemektedir.

Bir çok gelişen ülkede patates kızartmasının hem talebi hem de üretiminde kayda değer büyüme olmuştur. ÖzellikleRusya ve Çin'de, McDonalds gibi büyük son kullanıcılar ABD ve Avrupa'da işlenen ürünleri ithal etmek yerine yerel üretimini teşvik etmektedir. İşleme bilgisi ve uzmanlığını ile birlikte kaliteli son ürün sağlamak için ABD ve Avrupa üreticileri ile yerel şirketler arasında ortak girişimler kurulmaktadır. 

Sıcaklığın düşürülmesi

Patates kızartmasının ticari üretimi çok sayıda aşamayı içerir. Patatesler yıkanır ve ayıklanır, buharla soyularak istenilen şekilde kesilir, istiflenir, beyazlaştırılır, kurutulur ve daha sonra kızartılır. Patates kızartmaları pişirildikten sonra dondurma işlemi öncesinde ön soğutma ve soğutma yapılır. Isının +90°C'den -18°C'ye düşürülmesi, bir kaç sıcaklık düşürme adımı serisini içerir. Sıralı soğutma ve dondurma prosesi patates ürünlerine özeldir ve doğru ürün dokusunun, renginin ve tadının korunmasını sağlar. 

Sıralı soğutma ve dondurma

O nedenle soğutma ve dondurma prosesleri, patates kızartmasının nihai kalitesinde kritik öneme haizdir ve genellikle ürün ilerledikçe sırayla ön soğutma, soğutma ve dondurma işlemlerini uygulayan dondurma tünelleri içinde gerçekleştirilir. Tipik bir patates kızartması dondurma tünelinin uzunluğu 30 metre, eni 5-8 metre ve yüksekliği 5 metre olup, saatte 30 ton patates kızartması dondurma kapasitesine sahiptir. 

patates kızartması üretimi esnasında enerjinin azaltılması

GEA'nın yenilikleri sürdürülebilirliği arttırır ve maliyeti azaltır

GEA, patates kızartması ve diğer gıda işleme sektörlerindeki müşterilerin etkili, sürdürülebilir koruma ve depolama teknolojilerini kucaklama isteğine tanıklık etmiştir. Verimli soğutma ve dondurma çözümleri kurarak müşteriler, üretim proseslerinin genel verimliliğini önemli oradan iyileştirirken aynı zamanda sera gazı emisyonlarını azaltmaktadır. GEA, bağımsız bileşenler ve kompresörlerden komple soğutma ve dondurma tesislerine kadar soğutma ve dondurma teknolojilerinin geliştirilmesinde tanınmış bir dünya lideridir. Dünya çapında büyük, oturmuş patates kızartması üreticileri ve yeni şirketlerle birlikte çalışarak, modern soğutma tesislerini ve dondurma çözümlerini onların ürünlerine göre özelleştiriyoruz.

GEA, soğutma ve dondurma sistemlerimizin verimliliğini, güvenilirliğini ve sürdürülebilirliğini arttıran ve aynı zamanda toplam sahip olma maliyetini azaltan yenilikçi teknolojiler geliştirmektedir. "Dondurucu sermaye yatırımı, dondurucunun 20-30 yıllık ömründe toplam sahip olma maliyetinin %24'üne tekabül etmektedir,' diyor GEA Uygulama Geliştirme APC Yardımcı Hizmetler Müdürü John van Roojen. 'Toplam maliyetin yalaşık %19'u bakımla ilgili olmakla birlikte bütün maliyetlerin yaklaşık %60'ından enerji tüketimi sorumludur. Tek kaynaktan tedarikçi olarak GEA, bütünsel bir çözüm sunmak için endüstriyel know-how bilgisi ile teknolojik ve mühendislik uzmanlığını birleştirmekte ve böylece kendini bir kaç yılda amorti eden teknolojiler sunmaktadır. 

GEA yenilikleri arasında soğutucu akışkanını evaporatöre beslemek için bir vana istasyon kontrol sistemi yer almaktadır. Bu sistem, hava sıcaklığını ve soğutucu akışkanı dolaşımını hassas şekilde kontrol ederek daha iyi ürün kalitesi ve enerji tasarrufu sağlar. “Optimize edilmiş dondurucu konfigürasyonu ile amonyak soğutucu akışkanının kombinasyonu, artık dondurma sıcaklığını -32°C'den -25°C'ye yükseltebileceğimiz anlamına gelmektedir, bu da dondurma prosesinin bu kısmı için enerji gereksiniminde ek bir %30 tasarrufu sağlamaktadır,” şeklinde devam ediyor John van Rooijen. “Ortalama bir dondurucu için bu, 20 yıllık bir sürede €1.7 milyon tasarrufa eşdeğerdir.” 

GEA ayrıca dondurucudan alınan ısının üretim prosesinin başka bir alanına, örneğin suyun ısıtılması, temizlik ve hatta kızartma öncesinde patates kızartmalarını kurutma prosesine yönlendirilmesini sağlayabilen ısı pompaları geliştirmiştir. "GEA ısı pompası teknolojisinin patates kızartmalarını kurutmak üzere bir tesiste yapılan kurulumu, dünyanın en büyük patates kızartması üreticilerinden birinin kurutma prosesinde %70 enerji tasarrufu elde etmesini sağlamıştır. Saatte 1.500 kg su yoğuşturmak için tasarlanan teknoloji, tesisteki doğal gaz kullanımını yılda 800.000 Nm3 azaltarak, yatırımı sadece dört yıl içinde amorti etmiştir.”

Gelecek nesil akıllı teknolojiler

GEA, artan üretim kapasitesi veya uzayan devamlı üretim süresi gibi gerçek ihtiyaçlara yanıt verirken prosesi ve sürdürülebilirliği optimize etmek için endüstriyle yakından çalışmaktadır. GEA'nın patates kızartması için gelecek nesil dondurucu hatları, ürün özelliklerine ve gerekliliklerine göre dondurucu ve soğutma sisteminin parametrelerini otomatik olarak ayarlayabilen ileri otomasyon sistemlerine sahip olacaktır. GEA’nın yenilikçi CALLIFREEZE® kontrolü, ürünün donma seviyesini devamlı olarak ölçmektedir. Sistem daha sonra dondurucu ve soğutma kontrol-kumanda sistemi ile etkileşime geçerek sıcaklığı ve dondurma süresini optimize etmektedir. Ürün kalitesinin arttırılmasının yanı sıra teknoloji, yaklaşık %15 enerji tasarrufu sağlayabilmekte ve kendini dört yıl içinde etkili şekilde amorti edebilmektedir. 

Her bir GEA sistem veya teknolojisi tüm ömrü boyunca dünya lideri servis desteğine sahip olup, çözümlerimiz endüstrinin bugünkü ihtiyaçlarından fazlasına yöneliktir. Çözümlerimiz, global düzeyde ürün israfının azaltılmasına yardımcı olmak, sürdürülebilir, şimdiki ve gelecek nesiller için çevre dostu şekilde gıda işlemesine yardımcı olan verimli, güvenilir bir işleme için tasarlanmıştır.

En üste git
Geri

Daha fazla bilgi için