Özellikle gıda endüstrisinde belirli ürün özelliklerine olan global tüketici talebi, hazır tam yağlı süt tozundan özel gıda içeriklerine kadar değişen geniş bir kurutulmuş süt ürünleri yelpazesinin gelişimine neden olmuştur.

Bebek maması sektörü hızla büyümektedir ve Asya'daki gibi pazarların ortaya çıkmasıyla bu eğilim devam etmektedir. Artan talebi karşılama için üretim tesisleri ihtiyacı hiç bu kadar fazla olmamıştı.

Daha fazla insan, daha fazla süt

Pazar gelişimi, ülkelerin ekonomik büyümesi ve şehirleşme, hane başına artan gelir ve çalışan kadın sayısındaki artış gibi faktörlerle yakından ilişkilidir. Büyümenin temel dinamolarından biri de Asya ülkeleri ile Afrika ve Orta Doğudaki orta sınıfın artışıdır. Asya'daki artan bebek mamasına talebi ABD, Avrupa ve Yeni Zelanda dahil olmak üzere ana süt üretim coğrafyaları tarafından karşılanmaktadır. Bu ülkelerde süt üretimi, ulusal talep sabit kalsa da artmaktadır ve sütün fazlası, çoğunlukla Asya olmak üzere dünyanın her yerinde satılan süt tozuna dönüştürülmektedir.

Asya nüfusu genel olarak hızla büyümekte, ve çoğunlukla orta sınıftan oluşmaktadır. Süt üreticisi ülkelerin süt tozu fazlasını üretim yapmayan ülkelere satma isteği, bir zamanlar bir çok Asya ülkesi insanı için kıt ve pahalı olan ürünlerin artık daha geniş bir nüfus tarafından fiziksel ve finansal olarak ulaşılabilmesi anlamına gelmektedir.

"Süre gelmekte olan zorlukları, artan şehirleşmeyi ve büyüyen nüfusu görüyoruz; her geçen gün daha fazla sayıda kadının iş gücüne katıldığının ve daha yüksek seviyede gelir elde ettiğinin, sonuç olarak da çocukları için besin takviyelerini satın alma gücüne sahip olduklarının farkındayız. Bu nedenle, bu çocukların diyet ihtiyaçlarını karşılayan yüksek kalite bebek mamaları için bir talep oluşmaktadır." Claus Siegaard, GEA Singapur İşletme Birimi Müdürü.

Vietnam ve süt infografiği

Ana süt üreticilerinden süt ürünlerinin ithalatı ile paralel olarak Asya ayrıca sınırları içinde gelişen yeni endüstrilere tanıklık etmektedir. Vietnam'da 20 yıl önce neredeyse hiç süt ürünleri endüstrisi yokken, bugün ülkedeki yıllık süt üretimi bu yirmi yıl boyunca yıldan yıla yaklaşık %20'lik büyüme görmüştür. Bu kendi içinde büyüyen süt ürünleri endüstrisi, süt çiftçilerinin, süt ürünleri tesis operatörlerinin, ticari ve ulus genelindeki dağıtım zincirinde araç kullanan nakliye çalışanlarının istihdamını sağlamıştır. Ulusal bir endüstrinin ayrıca hem yerel, hem de ulusal olarak sosyal seviyede büyük bir etkisi vardır.

Yeni endüstrinin faydalı hareketlenme etkileri

Vietnam artık (Avustralya/Yeni Zelanda/ABD'den ithal edilen ineklerle) başarılı büyük süt çiftliklerini desteklemektedir. Ülkenin süt işleme endüstrisi ayrıca aile çiftçiliğini özendirmekte ve desteklemektedir (5-50 hayvanlık sürüler). Bazı şirketler veteriner klinikleri, yem tedariki veya hayvancılık eğitimi gibi ilgili operasyonları gerçekleştirmekte ve yerel dükkanları ve sürücüleri içeren büyük dağıtım sistemlerini kullanarak süt üretiminin desteklenmesine ve optimizasyonuna yardımcı olmaktadır. Yeri-üretim ve ithal sütün ve bebek mamalarının daha büyük bir nüfusa ulaşması da tüketimi arttırmıştır. Vietnam'da insanlar artık ebeveynlerinin 1990'da tükettiğinden 30 kat fazla süt tüketmektedir. 

Demografik değişim, pazar büyümesini hızlandırıyor

Çin, bebek maması endüstrisinde bir diğer ana pazar ve yönlendiricidir. Çin, giderek daha fazla sayıda insan taşradan şehirlere göç ettiği ve daha fazla sayıda kadın iş gücüne katıldığı için (diğer Asya ülkelerinde olduğu üzere) ve tüketim geliri seviyeleri de maaşlarla birlikte yükseldiği için büyük bir nüfus göçüne tanıklık etmektedir. Bu demografi değişimlerin tamamı, üretilen bebek gıdası ürünlerine olan talebi arttırmaktadır.

Çin'in endüstriyel ve sosyal gelişimi ile daha yüksek veya daha az seviyede yerel jeopolitik durumu da böylece üreticileri yeni fabrikalar kurmaya ve üretimi arttırmaya yönlendirmektedir. GEA gibi şirketler için bu trendi izlemek ve devam eden gelişmelere hızlı yanıt vermek oldukça önemlidir. Bunu sağlamak için bizlerin yerel düzeyde temsil edilmesine ve Çin yönetmeliklerini anlayan, neyin yapılıp neyin yapılamayacağını bilen, yerel şirketlerle akıcı şekilde iletişim kurabilen insanlara ihtiyaç duymaktayız.

"Yeni, ileri üretim tesisleri artık bir gereklilik olmuştur ve GEA, en yüksek teknolojili, modern tesisleri oluşturma yükünü - anahtar teslim tesis ve projelerden bağımsız bileşenlere kadar - bu ihtiyaçları karşılamak için üzerine almıştır. Claus Siegaard, GEA Singapur İşletme Birimi Müdürü.

Sorumluluk sahibi olma

Sonuç olarak bu yüksek büyümeye sahip bölgelerin yeni ve ileri, yüksek verimliliğe sahip, pazarlama süresi ve üretim verimliliklerini elde edebilen ve en yüksek kalite standardında bebek mamalarını çocukların diyet gereksinimlerini karşılamak için üretebilen tesislere ihtiyacı vardır.

"Öyleyse GEA bunun neresinde yer alıyor? Bizler, sprey kurutma gibi süt tozunun ekonomisini arttıran, dünya klasmanında teknolojilerin tedarikçisiyiz. Ayrıca ithal edilen süt tozunu yerel tüketim veya örneğin dondurma, yoğurt veya bebek mamasında kullanılan süt konsantresi için yeniden sulandırma ekipmanı da sağlamaktayız. Ve elbette, kurutulmuş süt tozunun nakliyesi daha ucuz olduğu için ek bir ticari fayda sağlamaktadır. Bizim buradaki rolümüz, hem tedarikçilerin hem de son kullanıcıların faydalanması için en iyi süt işleme metotlarını geliştirmeye devam etmektir. Eric Bryars, GEA Singapur Yönetici Direktörü.

Bu, bebek maması üreticilerinin ve üretim teknolojisi, tesisi ve ekipmanı üreticilerinin omuzlarına büyük bir sorumluluk yüklemektedir. GEA ve diğer proses ve ham madde tedarikçilerinin bu sorumluluğa sahip olması, tesislerimizde modern bir kalite sağlamak için çalışması, süt ve içerik malzemesi alımı, standardizasyon, evaporasyon ve sprey kurutmadan toz elleçleme ve paketlemesine kadar üretimin her alanına yayılan, kapsamlı şekilde test edilmiş teknolojileri sunması gerekmektedir. Yükselen hedefimiz güvenli, maliyet etkin, hijyenik ve çevresel olarak sürdürülebilir üretim sağlamaktır. GEA'nın bu taahhüdü, gerçekten 'daha iyi bir dünya için mühendislik' sağlayabileceğimiz anlamına gelmektedir.

En üste git
Geri