Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), her yıl dünyada insan tüketimi için üretilen tüm gıdanın yaklaşık üçte birinin kaybedildiği veya israf edildiğini tahmin etmektedir.

Bu da yılda toplamda 1.3 milyar ton etmektedir. ABD veya Avrupa'da yaşayan bir tüketici iseniz, yılda muhtemelen 95 - 115 kg gıda atıyorsunuzdur.1

Bugünün gerçek global gıda pazarında tüketiciler, geniş bir sağlıklı, taze meyve ve sebze yelpazesinin yerel mağaza raflarında her gün bulunmasını beklemektedir. Üreticiler ve imalatçılar, uzun raf ömrüne sahip, mükemmel görünüme ve lezzete sahip, minimum işlenmiş taze meyve ve sebzelerin, kırmızı etlerin, kanatlı hayvan etlerinin, süt ürünleri ve pişmiş gıdalar sunmak için çabalamaktadır. En yeni paketleme prosesleri gıdanın taze tutulmasına ve raf ömrünün uzatılmasına yardımcı olabilir ve devamlı artan global düzeydeki gıda israfının azaltılmasında anahtar rol oynar.

Her türden taze ve bozulan gıdalar için MAP

Soğutma ve dondurma teknolojileri, çeşitli gıda türlerinin uzun süreler güvende tutulmasına yardımcı olabilir. Tazeliğin korunması için daha yakın tarihli bir yenilik ise bozulan gıdaların, ürün raf ömrünü görüntüsünü, tadını veya dokusunu değiştirmeden uzatan modifiye atmosfer paketlerde, veya MAP'te paketlenmesidir. MAP, kırmızı etlerin, kanatlı hayvan etinin, balığın, salataların, tüm veya doğranmış sebze ve meyvelerin, işlenmiş ve hazır gıdaların, unlu mamullerin ve süt ürünlerinin paketlenmesinde kullanılmaktadır.

MAP, paket içindeki havanın, gıdanın doğal bozulma prosesini yavaşlatan gaz karışımı ile değiştirilmesidir. MAP gazları, soluduğumuz havada bulunanlarla aynıdır - çoğunluğu karbon dioksit (CO2) ve nitrojen (N2) ve bazen oksijendir (O2) – ancak oranları farklıdır. Genellikle bütün veya neredeyse bütün O2 çıkartılır. Modifiye atmosfer paketleme, paket içindeki havanın istenilen gaz karışımı ile dışarı çıkartılması ve daha sonra ürünün mühürlenmesini içerir. Modifiye atmosfer paketi içindeki her bir azın tam oranı hassas bir şekilde kontrol edilir ve içerdiği gıda türüne göre değişir.

Bugün süpermarket raflarımızda bulunan paketlenmiş perakende taze gıdaların çoğunluğu, modifiye atmosfer paketlerinde sunulmaktadır. MAP pazarının 2015 yılında $11.5 milyar değerinde olduğu tahmin edilmekte ve 2020 yılına kadar $13.8 milyara ulaşması beklenmektedir.2Aşağıdaki rakamlar, altı ana uygulama alanının dağılımını ve beklenen büyümeyi göstermektedir.3

Uygulama ile aktif ve MAP pazar değeri payı

Her gıda paketleme metodunda olduğu üzere güvenlik, birincil unsurdur. MAP prosesi, paketin sağlamlığını ve gaz kompozisyonunu paket içindeki O2 konsantrasyonunu ölçerek değerlendiren katı kalite kontrol uygulamalarına tabi tutulmaktadır. Geleneksel olarak bu, üretim hattından rastgele mühürlenmiş paketleri almak, bir sensör iğnesiyle delmek ve oksijen içeriğini ölçmek suretiyle yapılmaktaydı. Nokta kontrolü, her bir ürünü değerlendiremez, o nedenle tüketiciye hasarlı paket ulaşma ihtimali her zaman için mevcuttur. Bu geleneksel iğneli sensör testi ayrıca hem paketleme malzemesi hem gıda bakımından oldukça israflıydı, çünkü paketin delinmesi, daha sonra da atılması gerekiyordu. Ve rastgele kontrolde sızıntı veya yanlış gaz kompozisyonu olan tek bir paket bile bulunsa, aynı partide üretilen tüm paketlerin, son kontrol noktasına kadar reddedilmesi gerekiyordu.  

OxyCheck ile %100 kalite kontrolü

Kalite kontrolünü arttırmak ve israfı azaltmak için GEA,OxyCheck sistemini paketleme hattındaki her bir MAP ürününün oksijen içeriğini ve paket mührünün sağlamlığını kontrol eden eşsiz, invaziv olmayan bir sistem olarak geliştirmiştir. Ve mevcut numune ölçün tekniklerinin aksine, GEA OxyCheck pakete veya içindeki ürüne zarar vermez.

GEA OxyCheck'e karşın geleneksel numune testi

GEA OxyCheck, paketleme filminin iç kısmına basılan polistiren bazlı flüoresan boya noktasının yaydığı flüoresanı tespit etmek için kullanılan bir optik sensörden oluşmaktadır. Zararsız boyanın verdiği ışığın dalga boyları, paket içindeki oksijen içeriğine göre değişir. Optik sensör, paketin dış kısmından bu nokta üzerine puls LED ışığı vererek ışığı ölçer ve paket içindeki oksijen konsantrasyonunu hesaplar. 

Sistem, her bir MAP paketi üzerinde iki ayrı kontrol yapar, ilki mühürlemeden hemen sonra, ikincisi ise gaz sızıntısı olup olmadığını görmek için hattın daha ileri kısımlarında gerçekleşir. Ayrıca sıcaklık da boyanın flüoresanlığını etkilemektedir, o nedenle sensörler, hesaplamaya sıcaklığı da katmak için temassız termometreler içermektedir. Spesifikasyona uymayan her paket, üretimi durdurmadan otomatik olarak hattan reddedilir, böylece üretkenlik etkilenmez. 

Üreticiler ve tüketiciler için kazandıran bir çözüm

MAP ürünlerinin %100'ünde invaziv olmayan şekilde kontrol yapılabilmesi, gıda kalitesinin tüketici için korunmasını sağlamaya yardımcı olmakta ve ayrıca paket ve gıda israfını önlemektedir. Her bir paket kontrol edildiği için, rastgele paket kontrolü esnasında 'bir ihtimal' tek bir paketin kötü çıkması halinde tüm partinin reddedilmesine gerek olmaz. Sistem ayrıca otomatiktir, bu da operatörlerin diğer işlerle ilgilenmesine imkan sağlar. 

Çevresel sürdürülebilirlik ve israfı azaltma taahhüdü

2013 yılından bu yana GEA, bütün değer zincirinde gıda israfını önlemek için çalışan global 'GIDAYI KORU' inisiyatifinin bir üyesidir. İnisiyatifin bir odağı, hem güvenli hem de kaynakları koruyan paketlemenin geliştirilmesi ve kullanılmasıdır.  

OxyCheck teknolojisi, GEA’nınPowerPakyatay termoform hatlarında kullanılmak üzere geliştirilmiştir. Sistem, Fraunhofer Proses Mühendisliği ve Paketleme Enstitüsü IVV tarafından, bir paketleme makinesine entegre edilen GEA OxyCheck teknolojisinin doğruluğunu ve hassasiyetini onaylamak üzere alternatif oksijen ölçüm metodu kullanılarak doğrulanmıştır.4Testler, GEA sisteminin gazla yıkanan paket tabaklarında kalıntı oksijen tespitindeki hassasiyetinin yüksekliğini, oksijen ölçüm noktalarındaki herhangi bir yanlış yorumlama içermeyen yüksek ölçüm hassasiyetini, ve sıcaklık ölçümlerinin de doğru olduğunu onaylamıştır.

“Kapalı bir bölme içindeki oksijen veya diğer gazların ölçümü için ışık kullanma teknolojisi yeni değildir, ancak endüstriyel ölçekte sunulması eşsizdir" diyorVolker Sassmannshausen, Termoform Kıdemli Ürün Müdürü, GEA. "Daha az atık ve daha az insan müdahalesinden dolayı çevre bakımından faydalıdır."

 

Referanslar


1. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü. GIDAYI KORU: Gıda Kaybının ve İsrafının Azaltılması için Global İnisiyatif. Anahtar Bulgular. 2017
http://www.fao.org/save-food/resources/keyfindings/en/
2. MarketsandMarkets. Modified Atmosphere Packaging Market: Global Trends & Forecast to 2020. 2015   
3. Persistence Market Research. Global Market Study on Active and Modified Atmospheric Packaging: Over 13 Times Increase in Shelf Life of Fresh Food Products due to the Use of Active and Modified Atmospheric is Likely to Affirm the Impressive Market Growth. August 2016.
https://www.persistencemarketresearch.com/market-research/active-and-modified-atmospheric-packaging-market.asp
4. Fraunhofer Institute for Process Engineering and Packaging IVV. Validation of GEA OxyCheck – non-invasive residual oxygen measurement system integrated into a thermoformer. December 2017.

En üste git
Geri