ConsiGma™ kaplayıcı devrimsel, yeni, yüksek performanslı tablet kaplama teknolojisidir ve kontrollü miktarlarda kaplama malzemesini hassas bir şekilde tablet üzerine dağıtmaktadır.

Kaskat ile Tablet Kaplama

GEA, partiküller, tozlar, granüller, kristaller, peletler ve tabletler için geleneksel kaplama sistemleri için köklü bir tedarikçidir ve tipik olarak kullanılan bütün kaplama teknolojileri için ekipman sağlayabilmekte ve ihtiyaçlarınıza en uygun prosesin seçilmesinde size yardımcı olabilmektedir. Kaplama, farmasötik endüstrisinde işlevsiz ve işlevli kaplamaların (estetik, koruyucu veya oran kontrol eden polimer filmler) uygulanmasında ve şekerli kaplamaların üzerine aktif farmasötik içeriklerin (API) yerleştirilmesinde (çok-parçacıklı dozaj formları) yaygın olarak kullanılan önemli bir ünite operasyonudur. Uygulamalar arasında tadın maskelenmesi, renk modifikasyonu, fiziksel koruma ve/veya modifiye salınımlı formların oluşturulması yer almaktadır. 

Çok-parçacıklı sistemler için etkili API tabakalamasının ötesinde, farmasötik endüstrisinin aslında API içeren 3-30 mm uzunluğunda (tek-birimli katı dozaj formları için en yaygın ebattır) nesneleri hassas bir şekilde kaplama ihtiyacı vardır. Buna oral tablet uygulamaları ve diğer ilaç uygulama metotları (örneğin insan implantları) dahildir. Bu boyut aralığındaki mevcut kaplama metotlarının özellikle tek ünite tablet dozaj formları üzerine düşük dozda API (aktif madde) yerleştirme işlemi için kaplama hızı ve hassasiyet/üniformluk sınırlamaları vardır. Ayrıca farmasötik endüstrisinde tabletleri kaplamak için kullanılan esas makineler, son 50 yıldır büyük bir değişiklik yaşamamıştır. Bugüne kadar...

GEA ConsiGma™ kaplayıcı devrimsel, yeni, yüksek performanslı tablet kaplama teknolojisidir ve – higroskopik veya gevrek olsalar bile - kontrollü miktarlarda kaplama malzemesini hassas bir şekilde dağıtır. ConsiGma™ devamlı yüksek parçalayıcılı granülasyon ve kurutma sisteminin entegre bir parçası olarak tasarlanan kaplayıcı, küçük miktarlardaki tabletleri yüksek hızlarda kaplamakta, daha iyi ısı ve kütle transferi sağlamakta ve geleneksel teknolojilere göre çok daha az kaplama malzemesi kullanmaktadır. 

Tablet kaplamada örnek bir değişim sunan bu yeni kaplama türü, tabletleri geleneksel kaplama tepsilerine göre daha yüksek akışkan uygulama hızı sağlayan (daha yüksek kaplama hızı) basamaklı bir tablet hareketine tabi tutmaktadır. Örneğin, enterik kaplamaların işlevselliği, büyük oranda ağırlık kazanımına ve kaplama eşitliğine bağlıdır. Geleneksel kaplama tepsilerinde hızlı kaplama uygulaması genellikle zayıf bir üniformluğa neden olur, enterik koruma sağlamak için daha yüksek ağırlık kazanımı gerektirir. İstikrar ve mükemmellikten uzak bu "standart" tablet kaplama uygulaması genellikle homojen olamayan ürün verir. Tabletler büyük döner tepsilere yüklendiği ve sıcak hava kurutmasıyla havalandırıldığı için, tablet kenarları yuvarlanır, deliklere kaplama malzemesi dolabilir, kenarlar ve köşeler de tablet yüzü ile aynı kalınlıkta kaplanmayabilir.

Kaplama malzemesinin düzgün şekilde dağıtılmaması, modifiye salınımlı kaplamaların kullanımını sınırlar. Bir laboratuvar ortamında, her defasında bir kaç kilogram tablet kaplanması gerekmektedir, bu da katı dozaj formu araştırma ve geliştirmesini (AR&GE) oldukça maliyetli ve zor yapmaktadır. Ayrıca aşırı higroskopik tabletler, mevcut teknoloji ile kaplanamayacağı gibi, düz veya sıra dışı şekilli çekirdekler de istikrarlı bir şekilde kaplanamaz. GEA ConsiGma™ kaplayıcı bu problemler için çözümünüzdür.

Çığır Açan Teknoloji

SUPERCELL™ Kaplama Teknolojisinin (SCT) küçük parti kapasitelerini temel alan GEA ConsiGma™ kaplayıcı, tüm bu problemleri etkili bir şekilde çözer. Küçük, basit ve modüler tasarıma sahiptir ve özellikle ilk aşamalar, laboratuvar ölçekli üretime yöneliktir, 1.5-3.0 kg tablet partisi, yüksek hızda dönen delikli bir tambur içinde dengeli, yer çekimsiz bir kaskat oluşturmak için radyal hava bıçaklarının etkisi altında santrifüjlü bir proses kullanarak yönlendirilir. Kaplama süspansiyonu bir kaskat tablet bulutu içine spreylenerek kurutma etkisi arttırılır.

ConsiGma™ kaplayıcı prosesi, makinenin çark iç üzeyine yapışan bir tablet halkası oluşturma kabiliyetine, bu tabletleri radyal hava bıçaklarının etkisi altında kaskat modeli oluşturmak üzere yönlendirebilmesine ve bu kaskat modelini tüm kaplama prosesi boyunca koruyabilmesine bağlıdır. Bir çok tablette bu kolaylıkla elde edilir; hızlar, hızlanma kriteri, bıçak basınçları ve süreleri önceden ayarlanabilir. Bir kez başlatıldıktan sonra, başka bir proses-içi düzenlemeye gerek yoktur. Proses Şekil 1'de gösterilmiştir ve aşağıda açıklanmıştır.

 • Dolum: Boş çarka, yatay kapaktan tabletler doldurulur (Şekil 1a).
 • Halka Oluşumu: Tabletler, çark hızının hızlı bir şekilde yüksek hıza çıkartılmasıyla halka şekline getirilir (Şekil 2a).
 • Halka Dağılımı: Halka, orta hava bıçağı basıncı altında çark hızını yavaşça kaplama hızına azaltarak dağıtılır.
 • Kaskat Oluşumu (ve Ön-ısıtma): Hava bıçağı basıncının arttırılması, tabletleri kaskat formuna getirir; tabletlerin tozları, çapakları giderilir ve ön-ısıtma yapılır (Şekil 1c).
 • Kaplama (ve Kurutma): Tam dolu haldeki ve "uçuş durumundaki" kaskat esnasında, bir kaplama süspansiyonu kaskat tabletler üzerine spreylenir ve ısıtılmış proses havası altında kurutulur; hızı arttırmak veya nihai görünümü iyileştirmek için sprey oranı kaplama prosesi esnasında değişir; spreyleme sonunda kısa bir bekleme ile solvent kalıntıları kurutulur (Şekil 1d). Kaskat oluşturulduktan sonra kaplama prosesi başlatılır ve kaskat bozulmadan ya da hız düzenlemesine bir ihtiyaç duyulmadan tamamlanır.
 • Boşaltma: Hava bıçağı basıncının azaltılması ile halka yeniden oluşturulur; çark durana kadar yavaşlatılır ve halka bozulur, tabletler yatay kapaktan boşaltılır.

Şekil 1: ConsiGma™ kaplayıcı içinde tablet hareketinin aşamaları.

 1. Yüklenmiş parti.
 2. Tablet halkası (110–250 RPM, 75–95 °C).
 3. Kaskat oluşumu (88-110 RPM, 75–95 °C).
 4. Tam “uçuş” kaskatı (88–110 RPM, 75–95 °C).

Konvansiyonel bir sprey nozül, "uçan" tablet kaskatı içine yukarıya doğru yönlendirilir. Her bir tabletin tüm yüzey alanı, her geçişte kaplama almaya hazırdır. Tablet yüküne kıyasla yüksek bir sprey oranı, yüksek özel hava akışları ile eşleştirilir. Dolum ve boşaltma otomatik ve hızlıdır. Tabletler, kurutma gazı ile aynı yönde kaplama süspansiyonu ile kaplanır ve daha verimli bir proses sağlar. Kaplayıcının eşsiz hava dağıtım plakasının tasarımı sayesinde tabletler, hızlı ve öngörülebilir şekilde sprey bölgesinden geçer, her geçişte sadece küçük miktarda kaplama alır ve böylece daha yüksek kaplama hassasiyeti elde edilir. Hava bıçaklarının yerleştirilmesi kaskatı hem iyileştirir hem de düzenler, böylece kaplama süspansiyonunun tablet bulutundan geçmesini sağlar; her tablet kaplama jetine saniyede 1.5 kez maruz kalır ve entegre "tutma çubukları" aksiyal karışımı iyileştirir.

Uygulama Hususları

Tabletlerin uçuş düzenine getirilmesi, ayrı ögeler olarak spreylenebilmesi demektir, damlaların sarma etkisinden ve bütün yüzeyin evaporasyonundan faydalanır. Yeterli evaporasyon sıcaklığı ile proses hızlandırılabilir. Kıyaslama yapıldığında, konvansiyonel tamburlu kaplama prosesinde sadece döner yatağın açıkta kalan yüzeyine spreyleme yapılır ve hava akışı, yakındaki diğer tabletlerle kısıtlanır. Prosesi optimize etmek için ConsiGma™ kaplayıcı tamburuna, halka aşamasına ulaşıldığında 20–25 mm derinlikle bir yatak oluşturmaya yetecek kadar tabletin yüklenmesi gerekir. Örneğin tek bir tablette duvara yapışmayı sağlayan çekiş olmadığında, kaskat içindeki bir tablet veya tek sıra tablet tabakası çok fazla spreyin tabletlerden geçerek tamburu ve yuvayı kaplamasına neden olacaktır. Çok az yüklerle çalışma, spreyleme yapılamadığında oransız yükleme ve boşaltmaya neden olacaktır. Tabletler, havayla sürüklenme ve tabletler birbirlerine sürtündükçe oluşan sürtünmeye bağlı enerji kayıpları gibi etkenler nedeniyle bir şekilde teorik kritik hızın üzerindeki dönme hızlarında uçabilir, kalkış noktasından önce çarkın yükselen tarafındaki iki radyal bıçağın hareketi, tablet kaskatının dengelenmesini ve tüm yatak derinliğinin hareket etmesini sağlar (kaskata girmeyen tabletler düzgün şekilde kaplanmaz). Kurutma havası, çark içine oyuk bir eksenle verilir, kurutma verimliliğini maksimuma çıkartmak için dairesel tablet yatağından geçer (ayrıca hız kademelerini arttırarak ve havanın çark içine devridaimini sağlayarak katkıda bulunur). Nozül, dağıtım verimliliğini ve uçuştaki kurutma süresini maksimuma çıkartmak için kalkış noktasından hemen sonra tablet yatağına yukarı doğru spreyleme yapar.

Termodinamik: Yoğunlaştırılmış bir proses, yüksek ısı transfer kabiliyeti gerektirir. Tabletler, kaplama prosesinden solvent kalıntısı olmadan çıkmalıdır (kaplama süspansiyonundan kalan). O nedenle, özgül hava hacimleri yüksektir: ön-ısıtma ve spreyleme sonrası kurutma süreleri, tipik olarak 20-30 saniyedir. Egzoz havasının özgül nem içeriğinin spreyleme başlangıcında hızla plato seviyesine yükseldiği ve sonunda da aynı hızda düştüğü görülmüştür. Kurutma hızı, solvent ekleme hızıyla uyumludur (Şekil 2).

Şekil 2: ConsiGma™ kaplayıcının çalışma esnasındaki termodinamik parametreleri.

Proses süresi nispeten kısadır, saatler yerine saniyeler veya dakikalar alır, o nedenle tabletlere karşı daha naziktir ve daha düşük maliyetlidir. Bu nedenle kaplama prosesi hassas ve homojendir, bir kaç kusur ve net tanımlanmış girintilere sahip düzgün bir kaplama sağlar. ConsiGma™, gevrek ve nem hassasiyeti olan ve düz veya dörtgen şekilli olan tabletlerin kaplanmasını sağlar. Aslında ConsiGma™, konvansiyonel sistemin kaplayabileceği her şeyi kaplayabilir ancak belirli çekirdek boy veya şekilleri ile sınırlı değildir. Ayrıca işlevsel kaplamalar, mini-tabletler ve kapsül şekilli tabletlerle çalışır (500–600 mg).

Kurutma çok hızlıdır, oldukça higroskopik tabletlerin kaplanmasını sağlar. Dağıtımın hassasiyeti, aktif farmasötik içeriklerin (API'ler) tablet üzerine yayılmasını sağlayacak kadar iyidir, üniform bir tat maskeleyici tabakası veya modifiye salınım tabletleri ardışık olarak tek bir devamlı partide uygulanabilir.

Proses Yoğunlaştırma

ConsiGma™ kaplayıcı tek veya çoklu modüllerle çalıştırılabilir; hızlı salınımlı kaplama uygulaması için bir GEA devamlı tabletleme hattı ile eşleştirildiğinde, genellikle iki modül kullanılır, 25 kg/saat'e kadar ürün çıktısı sağlar (Şekil 3). Bu küçük-ölçekli, çevik üretim makinesi çok işlevlidir, kullanımı ve kurulumu kolaydır, ilk defasında ve her zaman doğru sonuçlar sağlar. Kaplayıcı doğrudan bir tablet presine veya toptan ürün konteynerine bağlanabildiği için hem gravimetrik hem volümetrik besleme seçenekleri, hızlı değişim (kaplama çarkı, tablet hazneleri ve bütün modül için) sunar, bu nedenle temizlenmesi kolaydır. Kaplama modülü (yuva içindeki çark) bu amaca yönelik troley üzerine çıkartılarak uzaktan yıkanabilir. Giriş ve boşaltma hazneleri el ile sökülebilir.

Diğer özellikler arasında hızlı yükleme ve boşaltma sağlayan, çarkın çevresinde yer alan bir yatay kapak, besleme ve boşaltma üzerinde proses hava akışını engellemeyen tablet hava kilidi odaları (hazneleri) yer almaktadır. Ayrıca çark, hava kilidi boşaltma yaparken yeniden yüklenebilir ve egzoz havası ikiz ters-üflemeli HEPA filtresi ile temizlenir.

Şekil 3: ConsiGma™ kaplayıcı ikiz-çarklı üretim ünitesi.

ConsiGma™ PAT uyumlu, verimli - ısıtma ve kurutma süreleri konvansiyonel kaplayıcılardan daha hızlı ve güvenilir olup, istikrarlı, homojen ve eşit bir tablet ağırlık kazancı ile kaplama dağılımı sağlamaktadır. Kaplayıcı, pazardaki diğer ürünlere göre daha yüksek hızlarda ve sıcaklıkta çalıştığı için daha yüksek sprey hızları ve daha iyi tablet karışımı elde edilebilmekte, uygulama potansiyelini polimer kaplamalara ve hali hazırda mümkün olanın ötesine taşımaktadır. Hatta kaplama öncesinde tablet çekirdeklerindeki tozları gidermek için de kullanılabilir.

Kaplama haznesinde daha fazla tablet hareketi, devrimsel tasarımı ve zenginleştirilmiş proses koşullarının uygulanması ile küçük-hacimli ConsiGma™ kaplayıcı, tablet kaplama prosesini konsantre ederek daha hızlı iş hacmi, süre ve maliyet tasarrufu, daha fazla verim ve daha yüksek kalitede ürün sağlar, bunların tamamı devamlı prosese giden yoldaki temel adımlardır.

Eşsiz Özellikleri

 • Devamlı kaplama
 • Short processing time
 • Flexible modular design
 • R&D batch size (minimum batch size = XX g)
 • Enhancing technology
 • Difficult-to-coat shapes
 • Friable tablets
 • Multi-layer coating
 • Enabling technology
 • Low humidity process: suitable for moisture sensitive materials
 • Accuracy of coating (RSD less than 1% demonstrated).
Geri