Döner Süt Sağım Sistemi ile 7-24 Sağım

Dıştan Sağımlı Dönerli Sağım Sistemi - AR Performer, yaklaşık 1000 sağım ineği için 50 durak.

1000 Hayvanlık AutoRotor Çiftliğin tasarımı, tam zamanlı profesyonel sürü yöneticileri tarafından işletilen daha büyük süt çiftlikleri için önerilen uygulamaları ve ihtiyaçları göz önünde bulundurmaktadır. Daha büyük sürülerin yönetimi, optimum hayvan trafiği, işçilikte verimlilik, optimum enerji ve su kullanımı, karlılık ve sürdürülebilirliği korumak için gereken üretim ve besinsel ihtiyaçlar için yönetimsel detayları sağlamak için çiftlik tasarımında en iyi performansı gerektirir.

Çiftlik Genel Bakışı

Dönerli Süt Sağım Sistemi ile 7-24 Sağım çiftliği genel bakışı

(1) Ana Ahır – 2 x 200 Hayvan(2) Far Off Group & Dry Cows
(3) Young And Heifer Barn 2
(4) Young And Heifer Barn 1
(5) Milking Building
(6) Reproduction Barn
(7) Calf Barn
(8) Forage Silo
(9) Feeding Components
(10)Dung Plate
(11)Manure Separation
(12)Manure Storage Lagoon
(13)Fleet / Machinery hall

Süt Sağım Binası Genel Bakış

Dönerli Süt Sağım Sistemi ile 7-24 Sağım Genel Bakışı Süt Sağım Binası

(1) Bekletme Alanı(2) AR Performer , 40 Stalls
(3) Milk Tank Room, Plant Room, Office
(4) Change Rooms
(5) Vet Room
(6) Treatment Group Sorting
(7) Sorting
(8) Hoof Care

Anahtar Bilgiler:

Sürü Bilgileri
Süt Veren İnekler1000
Kuru Dönemdeki Hayvanlar200
Buzağılama/haftayaklaşık 23
Genç Hayvan (dişi)1090
Sistemler
Süt Sağım SistemiAR Performer, 50 Durak | EuroClass 1200, 2 x 6 Durak
Yemleme Sistemikonvansiyonel
Gübre SistemiYürüyüş Yolu Sıyırıcı, Gübre Ayrımı
Ahır Boyutları
Ana Ahır4985 m² / 157,20 m x 31,70 m
Süt Sağım Binası1552 m² / 72,50 m x 21,40 m
Repro Ahır1808 m² / 73,20 m x 24,70 m
Yem Silosu23,000 m³ / 200 Yemleme Günleri
Gübre Depolama28,500 m³ / 6 ay için