İnsülin Kristallerinin İşlenmesi

Diyabetin artması ve global insülin pazarı değerinin 2018 yılında $32 milyarı aşacağı tahminiyle bu hayat kurtarıcı ilacın üretimi için GEA teknolojisi talebi hali hazırda yüksektir ve özellikle yeni pazarlarda ve yeni ortaya çıkan ekonomilerde artmaya devam edecektir.

Steril Sıvı İşleme

GEA, farmasötik ve biyoteknoloji endüstrileri için sıvı ürünlerin üretimi için proses sistemlerini üretmekte ve tedarik etmektedir ve hem tamamen ultra-saf medya sistemlerinin, hem de çeşitli proses ekipmanı ve temizlik tesisatının mühendisliği, teslimatı, devreye alınması ve vasıflandırılması dahil olmak üzere insülin üretim tesislerinin kurulmasında kanıtlı bir geçmişe sahiptir.

İnsülin Üretimi

İnsan insülininin biyo-sentetik olarak üretimi, bakteri veya maya hücreleri kullanılarak yapılmaktadır. Fermantasyondan veya kimyasal ham maddelerin mikro organizmalar tarafından dönüştürülmesinden sonra bir nozül separatör kullanılarak biyokütlenin ekstraktı çıkartılır (sabit konsantrasyonda), yıkanır, konsantre edilir ve nihayet insülin kristali üretmek için çökeltilir. 

GEA Avantajı

Standart fermentör

İnsülin üretiminde dünya çapında teknoloji lideri olan GEA, temiz yardımcı hizmet sistemleri tedarik etmekte ve fermantasyon, hasat, kromatografi, filtreleme ve dondurarak kurutma dahil olmak üzere bütün ana proseslerin entegrasyonunu yönetmektedir.

GEA tarafından sağlanan santrifüjler ve proses hatlarının durultma, separasyon, sınıflandırma, konsantrasyon ve fraksiyonasyon adımlarında sağlam bir geçmişi vardır. Nozül separatörler ayrıca üretim prosesinde de önemli bir rol oynamaktadır. Ayrıca bölmeli separatörler ve kendini temizleyen separatörler dahil olmak üzere müteakip kristalizasyon aşamalarında GEA ekipmanı kullanılır.

GEA, çeşitli fermentörler, medya hazırlama, tampon depolama, hasat ve hücre parçalama çözümleri, hücreleri arıtma ve izolasyon ekipmanı, separasyon (hem ilk hem son kristalizasyon sonrasında), enjeksiyon-için-su (WFI) üretimi ve dağıtımı, CIP çözümleri ve dondurarak kurutma teknolojilerinin tek kaynaktan tedarikçisi olup, bunların tamamı son teknoloji bir insülin üretim tesisine monte ve entegre edilebilmektedir.

Size nasıl yardımcı olabiliriz?