Konvansiyonel Süt Sağım Çiftliği

Paralel Süt Sağım Odası - Global 90i, yaklaşık 250 sağım ineği için 2 x 16 Durak.

Bu tasarım, orta boy bir sürü için tipik olan yuva ve süt sağım tesisi arasındaki hayvan hareketi ihtiyaçlarını içermektedir. H-tipi stilindeki yuva, grup yönetimine imkan sağlarken aynı zamanda konsepti, hayvan lojistiğini oldukça basit hale getirmektedir. Ana hayvan transfer hattında hayvanlar, süt sağımı için bir gruptan diğerine yönlendirilebilir. Paralel sağım odasındaki iki geri dönüş hattı sayesinde süt sağım binası ve ahır arasındaki geçişte otomatik ayırma veya tasnif yapılmaktadır. Süt sağım gruplarının karşı tarafından ahır, diğer alanları yerleştirecek şekilde tasarlanmıştır.

Çiftlik Genel Bakışı

Konvansiyonel Çiftlik Ahırı Genel Bakış

(1) Ana Ahır(2) Milking Building
(3) Young and Heifer Barn
(4) Calf Barn
(5) Feed Bunker
(6) Feeding Components
(7) Dung Plate
(8) Manure Storage Silo

Süt Sağım Binası Genel Bakış

Konvansiyonel Çiftlik Süt Sağım Binası

(1) Yıkama Sistemli Bekletme Alanı(2) Group Parlor SBS Global 90i, 2x16 Stalls
(3) Milk Tank Room, Plant Room, Office
(4) Return Lane with Sort Gate
(5) Separation
(6) Claw Health / Treatment
(7) Problem Cows
(8) Special Needs
(9) Fresh Cows
(10)Calving

Ana Ahır Genel Bakış

Konvansiyonel Çiftlik Ana Ahırı

(1) Çok Süt Veren İnekler (125)(2) Low Milking Cows (125)
(3) Dry Cows (50)
(4) Extra Group (16)
(5) Problem Cows (18)
(6) Main Cow Transfer Lane

Anahtar Bilgiler:

Sürü Bilgileri
Süt Veren İnekler250
Kuru Dönemdeki Hayvanlar50
Buzağılama/haftayaklaşık 6
Genç Hayvan (dişi)285
Sistemler
Süt Sağım SistemiSBS Global 90i, 2x16 Durak
Yemleme Sistemikonvansiyonel
Gübre SistemiGeçit Sıyırıcı, Bekletme Alanı Yıkama Sistemi
Ahır Boyutları
Ana Ahır4070 m² / 115,30 m x 35,30 mm
Süt Sağım Binası866 m² / 51,60 m x 14,50 m + 9,80 m x 12,00 m
Yavru Hayvan Ahırı2070 m² / 67,20 m x 30,80 m
Yem Silosu6000 m³ / 200 Yemleme Günleri
Gübre Depolama7500 m³ / 6 ay için