Tereyağı Üretim Hattı

Genel Bakış

1941 Yılında devamlı tereyağ makinesinin Dr. Fitz tarafından keşfinden bu yana GEA, prensibi devamlı olarak ileri yönde geliştirmiştir. Her ne kadar ilk başta tereyağ yapımı için nispeten küçük miktarlarda tereyağ işlenebilmiş olsa da, mevcut BUE tipi tereyağ makinelerine kadar olan sonraki nesiller de büyük ölçekli endüstriyel üretim için tasarlanmıştır. GEA proses hatları, komple çözüm olarak tasarlanmaktadır ve tereyağ makinesine ek olarak, yüksek kalite tereyağ üretimi için - tanklardan pastörizasyon ünitesine ve tereyağ yapım makinesine kadar gereken tüm bileşenleri, kontrol elemanları ve komple boru sistemi dahil olmak üzere içermektedir. Doğrudan bağlanan paketleme makinesi haricinde bütün proses modülleri böylece tek bir kaynaktan gelmektedir. Bu da daha az ara birim, optimum uyumluluk, denenmiş ve test edilmiş bileşenlerin sonucu olarak daha fazla güvenilirlik anlamına gelmektedir.

Tereyağ üretiminin kalbi: tereyağ yapım makinesi

Tereyağ yapımı, yani kremanın tereyağına dönüştürülmesi, su-içinde-yağ emülsiyonunun bir yağ-içinde-su-emülsiyonuna çevrilmesi ile gerçekleştirilir. Bu faz çevirme işlemini elde etmek için yağ globüllerinin hava ile mekanik olarak kırılması gerekir.

Yağ globülleri, fosfolipidlerden, proteinlerden, enzimlerden, hidrat suyundan ve bakır ve iyonlardan oluşan bir membran ile çevrilmiştir ve katı yağın ham süt içinde birleşmesini önler.

Membranın imha edilmesi, sıvı ve kristal kısımlardan oluşan yağı ortaya çıkarır. Sıvı kısım birleşerek yağ granülleri olarak da anılan yağ aglomerelarını oluşturur. Buna karşın tereyağ granülleri sulu fazda, yayık altı sütünde yüzer ve makine tarafından ayrılır, soğutulur ve değerli bir yan-ürün olarak kullanılır.

Her tereyağı için ideal proses

Tereyağı

GEA proses hatları tatlı veya ekşitilmiş kremadan elde edilen tatlı, laktik ve ekşi krema tereyağı üretiminde kullanılabilir. Ancak ek elemanların entegre edilmesi ile ayrıca düşük katı yağ içerikli, bitkisel katı yağ katkılarını veya hatta azaltılmış SNF (katı maddeler, yağ-harici) içerikli karışık katı yağların seri üretimi yapılabilir. Gittikçe daha fazla sayıda tüketicinin bilinçli şekilde düşük-yağlı bir diyet izlemeye devam ettikçe, bu türden modifiye karışım yağlarının pazardaki önemi artmaya devam edecektir. 

Geleneksel veya modifiye, GEA'nın proses hatları her türün istikrarlı bir şekilde yüksek kalitede üretimini sağlamaktadır. Komple çözüm, sistemin güvenilir ve kolay bir şekilde temizlenmesi için bir CIP (yerinde temizlik) sistemi ile tamamlanmaktadır. Bu CIP sistemi bir sıcak su tankından, özel yıkama kostiği için bir tank ve vanaları ile bir ısıtma sisteminden ve ilgili pompalardan oluşmaktadır.