Çiftlik Hizmetleri

Çiftlik hizmetleri ‒ En iyi süt ve verim, her gün

Güçlü, global bayi ağımızla ve sertifikalı hizmet partnerlerimizle, ister büyük isterse küçük süt sağım odalarınız için kurulumdan başlayıp kullanım ömürlerinin sonuna kadar kapsamlı hizmetler sunmaktayız. Hizmet programlarımız, ineklerinizin sağlıklı ve mutlu olmasını ve süt sağım işlerinizin güvenli, etkin ve verimli olmasını sağlar.

Süt sağım odalarına yönelik GEA hizmetleri, optimal inek sağımı, süt kalitesi, hayvan hijyeni ve bakımı ve hesap yönetimi de dahil süt üretimiyle ilgili tüm hususları kapsar. Hizmetlerimiz, değişen ihtiyaçlarınızı aşağıda açıklandığı gibi karşılayacak kapsama sahiptir:

Başlangıç hizmetleri

İçeriği: kurulum ve ilk operatör eğitimi; ekipmanların belirli çiftlik koşullarını karşılayacak şekilde ayarlanması; yıkama düzeneği; ve ayrıca hayvan sağlığı ve tüketim ürünlerinin tedariki.

Kullanım ömrü hizmetleri

İçeriği: düzeltici ve önleyici bakım programları ile kombine halde yedek parça hizmeti; uygun eğitimle süt sağım prosedürlerinin değerlendirilmesi; rutin yıkama faaliyetleri ve yıkama sorunlarının tespiti; planlı malzeme teslimatı; tüketim izlemesi.

Çiftlik hizmetleri ‒ En iyi süt ve verim, her gün

Genişletilmiş kullanım ömrü hizmetleri

İçeriği: İyileştirmeler, modernizasyon, öngörücü bakım; süt sağım faaliyetlerinin izlenmesi ve ekipman iyileştirme önerileri; süt kalitesi ve hayvan sağlığı izleme; maliyet kontrolü.

Danışmanlık ve geliştirilmiş faaliyetler

İçeriği: performans sözleşmeleri ve yerinde proje desteği; süt kalitesi ve optimizasyonu, ekipman güvenilirliği, hayvan hijyeni, vs. için APG’lerin (Anahtar Performans Göstergeleri) tesisi ve izlenmesi.

;