Yıkayıcı Teknolojisi Venturi yıkayıcılar

Venturi boğazlı ve deplasmanlı (Venturi konisi) dikey duran boru ve Venturi boğazı üzerinde, tüp içinde merkezi olarak yerleştirilmiş sprey nozülleri.

Egzoz gazı yukarıdan veya yanlardan boruya akar. Genellikle yanal santrifüjlü separatör ile birlikte. Venturi yıkayıcılar, ince tozlar ve aerosoller için yüksek performanslı separatörlerdir.

İşlev

venturi-scrubbers-02-v2

Venturi yıkayıcıların yüksek separasyon kapasitesi, Venturi boğazındaki toz-yüklü gaz akışı ve yıkama sıvısı arasındaki yüksek bağıl hızdan kaynaklanmaktadır.

Gaz debisini ve dolayısı ile yıkama sıvısını hızlandırmak için enerji üretimi gereklidir. Bu, gaz debisinde, separasyon kapasitesi için bir ilk gösterge olan basınç düşüşüne neden olur. Gaz debisi doygun ise veya hatta daha iyisi yıkama bölgesi öncesinde su buharı ile süper-satürasyon sağlanmışsa, düşük basınç kayıplarında da iyi bir separasyon seviyesi elde etmek mümkündür. Gaz ve yıkama sıvısı arasındaki bağıl hız, gaz miktarlarında dalgalanma oluyorsa sabit tutulmalıdır.

Bunların her ikisi de Venturi Yıkayıcılarla mükemmel şekilde elde edilebilmektedir. Venturi boğazı ve difüzör boşluğu, ayarlanabilir bir koni kullanarak değiştirilebilir ve ilgili gaz miktarlarına uygun hale getirilebilir.

Başka bir uygun damla separatöründe, parçacık-yüklü sıvı damlalarının separasyonu gerçekleşir. Kural olarak santrifüjlü bir separatör veya lamel-damla separatörü kullanılır.

Maksimum separasyon verimliliği elde etme için egzoz gazının Venturi boğazına girmeden önce buharla satürasyonu gerekir. Satürasyon, venturi yıkayıcının gaz giriş alanında sprey nozülleri uygun şekilde düzenleyerek elde edilebilir, çünkü sıcak gaz söndürme işleminde de kullanılabilmektedir.

 

Özellikler

  • Yıkayıcı işlevi doğrudan mevcut (bekleme süresi yok)
  • Aerosol separasyonu
  • Geniş yük aralığı, kontrol edilebilir Venturi boğazları ile kısmi yüklere iyi tepki verme
  • Kirlenmeye karşı dirençli, yüksek seviyede işletimsel güvenilirlik
  • Daha az bakım
  • Geniş bir uygulama yelpazesi, esnek şekilde birleştirme ve büyütme
  • Tüm genel malzeme türlerinde teslim edilebilir

Uygulama yelpazesi

  • 200.000 m³/s egzoz gazına kadar güç aralığı
  • Parçacık- veya Aerosol separasyonu