Yıkayıcı Teknolojisi Daldırmalı yıkayıcılar

Dalgıç yıkayıcı, dikey olarak düzenlenmiş bir yıkama borusunu içerir. Gaz çıkışı, yıkama akışkanına daldırılır.

Temizlenecek egzoz gazı boruya üstten girer ve yıkama akışkanına daldırılmış uçtan çıkar. Genellikle tanka entegre dairesel buğu giderici ile birlikte kullanılır.

İşlev

submerged-scrubbers-02-v2

Dalgıç yıkayıcı, yıkama sıvısının bulunduğu bir konteynerin üzerine monte edilmiş dikey bir boru içerir. Yıkama borusu konteynerin içine kadar uzatılır, borunun ucu veya gaz çıkışı, yıkama akışkanının içine daldırılır. Böylece gaz, yıkama akışkanından geçmeye zorlanır. Bu işlem, dalgıç yıkama borusunun çevresi üzerindeki gaz açıklıklarının uygun şekilde düzenlenmesi ile sağlanır. Şekillendirici gaz-sıvı akışkan yatağında türbülanslı debi koşulları, gaz halindeki kirleticilerin iyi bir şekilde absorpsiyonunu ve parçacıkların yıkama akışkanı içine iyi bir şekilde separasyonunu sağlar.

Söndürme etkisi aynı zamanda gaz veya buharların soğutulmasını sağlar. Böylece gaz akışı, suyun gaz akışı içine evaporasyonu ile gereken soğutma limiti sıcaklığına soğutulur. Buharlar, ısı iletimi ile soğutulabilir ve yoğuşması sağlanabilir. 

Söndürmeyi de içeren modifiye edilmiş tasarıma göre, 1.300°C'ye kadar gazlar tek proseste soğutulabilir ve yıkanabilir.

Gaz geçiş alanında ve şekillendirici gaz-sıvı akışkan yatağında kirletici bileşenin absorpsiyonu, sıvı içinde çözelir. Kimyasal absorpsiyonda, egzoz havasının kirleticilerden temizlenmesi, kimyasal olarak yapılır. Daha sonra yıkama aşaması başına %98'e kadar separasyon verimlilikleri elde edilebilir.

İnert separasyon etkisinden faydalanarak katı madde parçacıkları veya damlalar, yönlendirici nozül alanında çarpışma ile hızlı uçan sıvı damlacıkları şeklinde ayrılır. Bu şekilde ≥ 5 µm çaplı parçacıklar neredeyse tamamen çıkartılabilir.

Akışkan yatağında tutulan damlacıkların, uygun bir damlacık separatörü ile gaz akışından toplanması gerekir. Bu da ya tanka entegre dairesel separatör ile ya da ticari olarak bulunabilen bir damla separatörünü yıkayıcının çıkış yönüne takılması ile yapılabilir.

 

Özellikler

 • Yıkayıcı özelliği doğrudan mevcut (bekleme süresi yok)
 • Tek bir ünitede parçacık separasyonu ile kirletici separasyonu kombinasyonu
 • Bir pompa arızalanırsa, sıvı sızdırmazlığı ile emniyet tamponu
 • Tamamı için sadece küçük bir güvenlik teknolojisi gerekir
 • Geniş yük aralığı, kısmi yüklere iyi tepki verme 
 • Aşırı kompakt ve alan tasarrufu sağlayan konstrüksiyon
 • Kirlenmeye karşı hassas değildir, yüksek seviyede işletimsel güvenilirlik sağlar
 • Fazla bakım gerektirmez, geniş bir uygulama yelpazesi vardır, esnek şekilde birleştirilebilir ve büyütülebilir
 • Daha az yatırım maliyeti ve işletme maliyeti
 • Tüm genel malzeme türlerinde teslim edilebilir

Uygulama yelpazesi

 • 200.000 m³/s egzoz gazına kadar güç aralığı
 • Sıcak egzoz gazlarının söndürülmesi
 • Büyük kirletici yüklerinin kimyasal absorpsiyonu
 • Parçacık separasyonu
 • Büyük, aniden oluşan kirletici yüklerinin imhası: özellikle acil durum yıkama sistemi olarak çok uygundur