Verimlilik ve Güvenlik Kimyasal ve Mineraller için Nozüllü Separatörler

GEA'nın kimyasallar için nozül ve hazneli separatörleri en üst yatırım, ürün ve proses güvenliğini sağlar. Yüksek ürün kalitesi ve randımanı sağlar.

Katalizör geri kazanımı, fosforik asit ve daha bir çoğu için GEA'nın nozüllü ve hazneli separatörü.

GEA'nın disk-tipi hazneye sahip nozüllü ve hazneli separatörlerinin, konsantrenin devamlı olarak boşaltıldığı dış nozülleri vardır. Ayrılan katı maddeler (konsantre) devamlı olarak nozüllerden konsantre tutucu içine boşaltılır. Katı madde konsantrasyonu, çıkış kapasitesine, besleme konsantrasyonuna, nozül çapına ve hazne hızına göre değişmektedir. İstenilen konsantrasyon, nozülleri değiştirmek ve çıkış kapasitesini düzenlemek suretiyle ayarlanabilir. Konsantre, konsantre tutucudan yer çekimi etkisi altında akarak çıkar. Ürün, beslemeden hazne distribütörü içine akar, kanatlarla hızlandırılır ve yükselen kanallardan geçerek arıtmanın santrifüj kuvvetleri altında gerçekleştiği disk kümesi içine akar. Süper ostenit, süper dubleks, Inconel 625 gibi özel malzemeler mevcuttur. Erozyon koruması.

 

İrtibat

Size nasıl yardımcı olabiliriz?