Yıkayıcı Teknolojisi Jet yıkayıcılar

Dikey gaz girişli ve yan gaz girişinin üzerindeki boru içinde merkezi olarak yerleştirilmiş itici nozüllere sahip dikey veya eğimli duran boru.

Genellikle yanal santrifüjlü separatör ile birlikte.

İşlev

Jet yıkayıcının başlığında bir yıkama sıvısı, özel itici nozüller aracılığı ile enjekte edilir ve maksimum gaz/sıvı alış veriş yüzeyi ile gaz debisine göre daha yüksek hızda damlalar oluşturmak için ince bir şekilde yayılır. Yüksek enerji girişinden dolayı jet yıkayıcı, kendi kendine gaz veya dumanları alıp verebilmektedir. Bu enjektör etkisi, egzoz gazlarının gaz tarafında basınç kaybı oluşmadan temizlenmesine olanak sağlar. O nedenle, genel anlamda gazı aktarmak ve çekmek için mekanik vantilatör gerekmez.

Söndürmeyi de içeren modifiye edilmiş tasarıma göre, 1.300 °C'ye kadar gazlar tek proseste soğutulabilir ve yıkanabilir.

Söndürme etkisi aynı zamanda gaz veya buharların soğutulmasını sağlar. Böylece gaz akışı, suyun gaz akışı içine evaporasyonu ile gereken soğutma limiti sıcaklığına soğutulur. Buharlar, ısı iletimi ile soğutulabilir ve yoğuşması sağlanabilir.

Jet borusu boyunca kirletici bileşen absorpsiyonu, sıvı içinde çözülür. Kimyasal absorpsiyon durumunda kirletici bileşen, kimyasal olarak bağlanır.

Daha sonra yıkama aşaması başına %98'e kadar separasyon verimlilikleri elde edilebilir.

İnert separasyon etkisinden faydalanarak katı madde parçacıkları veya damlalar, yönlendirici nozül alanında çarpışma ile hızlı uçan sıvı damlacıkları şeklinde ayrılır. Bu şekilde ≥ 5 µm çaplı parçacıklar neredeyse tamamen çıkartılabilir.

Gaz ve sıvı, jet yıkayıcı borusu sonunda çıkış yönündeki bir santrifüjlü separatör tarafından yeniden ayrılmalıdır.

 

Özellikler

 • Yıkayıcı özelliği doğrudan mevcut (bekleme süresi yok)
 • Tek bir ünitede parçacık separasyonu ile kirletici separasyonu kombinasyonu
 • Oto-emiş, basınç kayıpsız
 • Geniş yük aralığı, kısmi yüklere iyi tepki verme 
 • Kirlenmeye karşı dirençli, yüksek seviyede işletimsel güvenilirlik
 • Daha az bakım
 • Geniş bir uygulama yelpazesi, esnek şekilde birleştirme ve büyütme
 • Neredeyse her malzemede mevcut

Uygulama yelpazesi

 • 200.000 m³/s egzoz gazına kadar güç aralığı
 • Sıcak egzoz gazlarının söndürülmesi
 • Büyük kirletici yüklerinin kimyasal absorpsiyonu
 • Parçacık separasyonu
 • Büyük, aniden oluşan kirletici yüklerinin imhası: özellikle acil durum yıkama sistemi olarak çok uygundur