Yıkayıcı Teknolojisi Sıcak gazla söndürme sistemleri

Yukarıdan gaz girişli ve gaz girişinin altındaki boru üzerinde radyal olarak düzenlenmiş nozüllü dikey duran yıkama borusu.

Genellikle çıkış yönünde yerleştirilen separatör ile birlikte.

İşlev

hot-gas-quench-systems-02-v2

Sıcak gazın söndürülmesi veya hızlı soğutulması, fazladan enjekte edilen su ile yapılır, böylece sıcak egzoz gazı içinde su evaporasyonu soğutulur. Gaz ve sıvı (su) arasındaki termal denge, soğutma limiti sıcaklığı ile karakterizedir. Soğutma limiti sıcaklığı seviyesi, sıcak egzoz gazının su içeriğine ve söndürme girişindeki gaz sıcaklığına göre değişmektedir. 

Yaklaşık 1 m mesafede aparat içinde denge sağlanır. 

Aparatın sıcak egzoz gazlarına karşı korunması için yıkama akışkanı, sıcak gaz söndürücü girişinden teğet olarak enjekte edilerek tank duvarında bir sıvı filmi oluşturulur. Sıvı film, yıkama borusunu yüksek gaz sıcaklığına karşı korur ve mevcut katı maddelerin borunun iç tarafında kek oluşturmasını/yapışmasını önler. Borunun merkezindeki gaz debisi, dairesel olarak düzenlenmiş düz jet nozülleri ile borunun bütün kesiti üzerinde sıvı bir perde oluşturacak şekilde eşit olarak dağıtılan sıvı ile soğutulur. Bir arıza veya hata durumunda, acil durum su sisteminin nozül sistemlerine sıvı film oluşturmak ve gazı söndürmek suretiyle çıkış yönünde bulunan ekipmanı ısıl zararlara karşı korumak için su vermesi gerekir. 

Genel olarak söndürme işlemi, söndürme nozülü seviyesi altına yer alan bir başka sprey nozül seviyesi ile genişletilir, böylece zehirli gazların kimyasal olarak absorpsiyonu ve/veya parçacık separasyonu jet yıkayıcıya benzer şekilde gerçekleştirilir. Ek olarak kullanılan ve bağımsız çalışan acil durum su sistemleri, sıvı görevinde bir arıza ya da hata olması durumunda kompleksi ısıl zararlara karşı korur. 

Sıcak gaz söndürücümüz, tüm yıkayıcı modellerimizle kombine edilebilir. 

 

Özellikler

 • Söndürme özelliği doğrudan mevcut (bekleme süresi yok)
 • Basınç kayıpsız
 • Yüksek aşındırıcılığa sahip medya için uygun
 • Yüksek işletimsel güvenilirlik, kire karşı hassas değil
 • Tüm diğer gaz yıkayıcı modelleri ile kombine edilebilir
 • Daha az bakım ve düşük bakım maliyetleri
 • Daha ucuz malzeme kullanımı mümkün
 • Her malzemede mevcut
 • Kompakt tasarım
 • Orta parça-yük davranışı

Uygulama yelpazesi

 • 200.000 m³/s egzoz gazına kadar güç aralığı
 • 1300 °C Giriş sıcaklığına kadar sıcak egzoz gazlarının söndürülmesi