iDENTITY Sürü Genel Bakış Yazılımı

iDENTITY sürü yönetim yazılımı, döner süt sağım odanız için anahtar bir yönetim aracı olarak tasarlanmıştır.

Hayvan kayıtlarınız bütün ömür geçmişi ile birlikte veri tabanında kaydedilir.

Operatörlerin sağım esnasında bu bilgilere sağım başlığı konsola takılı veya takılmamış olarak erişimi vardır. Sığırlar platform üzerinde elektronik olarak tespit edilir, böylece sesli ve görsel alarmlar, otomatik besleme, otomatik tasnif, tartım ve değerli süt ürünü bilgilerinin toplanması gibi çeşitli otomasyon seçeneklerine olanak sağlar.

iDENTITY, süt ürünleri tesisinizin işletilmesinde kullanımı kolay ve maliyet etkin bir çözüm sunar. iDENTITY, randımanın, iletkenliğin, yağın, proteinin, laktozun ve somatik hücre verilerinin kaydı için sensörlere bağlanabilir.

Anahtar Özellikler

  • Her bir sığırın tüm yaşam kayıtları
  • Kolay kullanım
  • Sığır detaylarını hızlı ve etkili bir şekilde görüntüleyin ve düzenleyin

 
!

Please note that this is a global webpage. For more information on the availability of this product in your country please reach out to your local GEA dealer.

Bayi arayın