Teknoloji ve Enerji Yönetimi El Ele JETSTAR™ ile Şıra Kaynatma

Şıra kalitesinden ödün vermeyin

JETSTAR™, atmosferik kazanlarda tamamen yenilikçi bir proses sağlamaktadır: iki-aşamalı kaynatma. İki ayrı adımı olan bu metot, doğal sirkülasyonda dahili bir ısıtıcı kullanarak şırayı nazik ve etkili bir şekilde kaynatır. İlk aşama olan dönüştürme prosesinde, yenilikçi alt-jet sistemi minimum termal gerilim ile daha homojen bir sirkülasyon sağlar. İkinci aşamada, iki-seviyeli bir şıra ayracı yoğun bir evaporasyon sağlar. Şıranın kaynatılması esnasında ara temizlik gerekmez. JETSTAR™ yeni bir kurulumun bir parçası olarak temin edilebileceği gibi mevcut bir tesise de kolaylıkla eklenebilir.

Dinamik proses, optimum sıyırma

JETSTAR™ ile Şıra Kaynatma

JETSTAR™, atmosferik kazanlarda tamamen yenilikçi bir proses sağlamaktadır: iki-aşamalı kaynatma. İki ayrı adımdan oluşan bu metot, şırayı çok daha nazik ve enerji verimli yapan doğal sirkülasyonunatural circulation much more gentle and energy-efficient.

In the first phase, the conversion process, the subjet system provides for a more homogeneous circulation with minimum thermal stress. In the second phase, the two-level wort spreader
ensures very intensive evaporation and stripping of volatiles. Intermediate cleaning during a brewing week can be reduced to a minimum.

The best thing is: The JETSTAR™ can be retrofitted to existing plants without much effort.

Your benefits at a glance

  • More flexible wort boiling technology with two-phase boiling: Thermal conversion processes and evaporation are independent from each other
  • Homogeneous wort mixing in the wort kettle
  • Technological flexibility
  • Economical and technological advantages
  • Energy savings due to low evaporation
  •