Şıra Kalitesini ve Nihai Bira Karakterini Belirler Mayşeleme

Nazik, enerji-tasarruflu ve etkili

Sıcaklık, dairesel hızlar, agitatör tasarımı, tekne duvarı sıcaklıkları, fiziksel ve biyokimyasal dönüşümler gibi teknik ve proses fonksiyonlarının tamamı, bira üretim tesisinde mayşe prosesinin özelliklerini belirler. Mayşe prosesinin etkinliği ve kalitesi, şıra kalitesini ve bitmiş bir karakterini önemli ölçüde etkiler.

Ekipman ve teknolojinin sofistike bir kombinasyonu

Prensip olarak basit görünse de, mayşeleme prosesi çeşitli fonksiyonları kadar karmaşıktır. Bir mayşeleme kazanı tasarlarken, bütün bu fonksiyonların kayda değer bir önemi vardır ve göz önünde bulundurulmalıdır. Bütün gerekliliklerin karşılandığından emin olmak için mayşe fıçılarımız ve mayşe fıçısı kazanlarımız gerekli olan tüm teknik proses özelliklerine sahiptir. Bu, özel olarak tasarlanmış tekne ısıtma gömlekleri ile sağlanan tekne içinde mayşe temas yüzeylerinde eşit bir sıcak dağılımı ile başlar. Eğer bir üretim tesisi enerji depolama sistemimiz ile donatılmışsa, mayşe prosesine - şıra kaynatma bölümünden gelen ısı fazlası ile - şıra kaynatma buharlarından veya kombine ısı ve güç santralından geri kazanılan ısıyı vermek mümkündür. Bu yakıt tasarrufları, önemli bir teknolojik avantajla iç içedir: mayşe, tekne içindeki ek, termik olarak optimize edilmiş ısı transfer alanlarıyla oldukça nazik bir şekilde ısıtılır. Bu da mayşe tarafındaki ara yüz bölgesi sıcaklığını oldukça düşük tutar.

 

İrtibat

Size nasıl yardımcı olabiliriz?