Mayşe ayrıştırma verimliliğinde dönüm noktası LAUTERSTAR™ Mayşe ayrıştırma fıçısı teknolojisi

Düşük hizmet ömrü maliyetiyle yüksek verimlilik

Maksimum ekstrakt randımanı ve verimli kaynak kullanımı önemlidir, ancak yeni LAUTERSTAR™ size her açıdan kar sağlar. Mayşe ayrıştırma süresi azalır, yıkama ve temizlik süreleri minimuma iner, işletme ve bakım maliyetler, sıradan sistemlere göre daha az olur. LAUTERSTAR™ o kadar verimli çalışır ki, yatırımınız hızlıca kendini amorti edilerek hizmet ömrü maliyetleri azaltılır. LAUTERSTAR™ - mayşe ayrıştırma verimliliğinde dönüm noktası.

Her gün maksimum performans

Mayşe ayrıştırma fıçısı

On yıllardır, GEA optimum mayşe ayrıştırma fıçısı performansı ile öne çıkmaktadır. LAUTERSTAR™'da mühendislerimiz ve biracılık uzmanlarımız, geometrik olarak optimize edilmiş şıra akış sisteminden, yüksek verimliliğe sahip tarak makinesine kadar bir çok ana bileşen teknolojisini ilerletmek için know-how ve uzmanlık bilgilerini uygulamıştır. Sonuç olarak, işlevsellik ve performans bakımından standartları belirleyen bir mayşe ayrıştırma fıçısı elde edilmiştir. LAUTERSTAR™ günde 14 üretime kadar her döngünün üstesinden gelerek bira üretim prosesine hız getirmektedir.

Kapsamlı ekstraksiyon, daha yüksek randıman

GEA tarama makinesinin rekabet haricindeki karakteristik bir özelliği, bıçakların daha sık düzenlenmiş olmasıdır. Çift pabuçlu bu düzenleme, tahıl yatağının oldukça yoğun, eşit ve nazik bir şekilde işlenmesini sağlamaktadır. Geometrik olarak optimize edilmiş akış sistemi, tesis verimliliğini bir çok yönden arttırmaktadır: mayşe ayrıştırma fıçısının tamamında eşit olarak tüketilmiş tahıl özütleme ile daha iyi ve daha hızlı ekstraksiyon. Kısacası: LAUTERSTAR™ optimum kaynak kullanımı sağlayarak istikrarlı bir şekilde şıra kalitesini korur.

Mayşe ayrıştırma prosesinde konsantre zeka

LAUTERSTAR™, akıllı mayşe ayrıştırma programı olan Çok-fonksiyonlu Mayşe Yönetiminin (Multifunctional Lautering Management - MLM), eklenmesi ile daha da iyi hale gelen üstün performanslı bir mayşe ayrıştırma fıçısıdır. MLM, mayşe ayrıştırma prosesinin tüm aşamalarını - mayşe ayrıştırma süresini, randımanı, şıra kalitesini - ilgili parametrelere bağlı olarak optimize eder. Bugün MLM, dünyanın her yerindeki bir çok tesiste başarılı bir şekilde uygulanmakta ve mevcut sistemlere entegre edilebilmektedir.

En son teknolojiye geçiş

İster tarama makinesi, isterse şıra akış veya sahte taban - LAUTERSTAR™ teknolojisinin bireysel bileşenleri ile retrofit yapılabilmektedir. Mevcut mayşe ayrıştırma fıçınızın yükseltilmesi, karşılaştırmalı spesifik uygulama analizlerine göre kapasitede kayda değer bir artış sağlamaktadır. Yükseltme işlemi kendini sadece 4 ayda amorti etmektedir.

 

İrtibat

Size nasıl yardımcı olabiliriz?