Menü

Dolum Hatları - Aseptik

Aseptik dolum modülleri

GEA, en katı steril ortam gereksinimlerini karşılayan bir dizi volümetrik elektronik dolum modülleri sunmaktadır. Yüksek ve düşük asitli, gazsız ve karbonatlı, posa, lif, veya parçacık içeren veya içermeyenler dahil olmak üzere çeşitli içeceklerin dolumu yapılabilmektedir.

GEA Fillstar CX

Hassas içeceklerin dolumu, yüksek seviyede hijyen ve güvenlik gerektirir. GEA aseptik dolum modülleri, olası ürün risklerini hayati öneme sahip ortam kontrolüne özen göstererek ortadan kaldırır, dolum hızı, doğruluğu ve esnekliği bakımından en iyi performansı sağlar. Hem PET hem de HDPE şişeleri tüm GEA doldurucularla doldurulabilir.

Dolum modülleri, üretime başlamadan önce ortamın temizlendiği ve sterilize edildiği bir mikrobiyolojik izolatör içinde muhafaza edilmiştir. Üretim esnasında sterilite, çift HEPA filtreli bir hava yönetim sistemi ile sağlanan yüksek basınçlı steril hava ile korunmaktadır.

GEA aseptik dolum modülleri serisi aşağıdakileri içermektedir:

 • Fillstar FX
 • Fillstar CX
 • Fillstar PX pistonlu dozaj ünitesi.

Tamamı GEA PAA-bazlı veya H2O2-bazlı aseptik sterilizasyon sistemleri ile eşleştirilebilir.

Faydaları:

 • Kapalı-devre yerinde temizlik (CIP) ve yerinde sterilizasyon (SIP) prosedürleri için otomatik boş şişe takma ve çıkartma
 • Yedekli HEPA filtreleri, FDA yönetmeliklerinin şart koştuğu koruma seviyesini sunmak üzere mikrobiyolojik izolatöre steril hava beslemesi yapar
 • Yerleşik tank tasarımı, değişim esnasında ürün kaybını azaltır
 • Şişe formatı değişikliği, steriliteyi kaybetmeden yapılabilir 

Manyetik debimetrelerle temin edilen Fillstar FX aseptik volümetrik elektronik dolum modülleri serisi, geniş bir gazsız ürün yelpazesi için uygundur.

GEA Fillstar FX

Fillstar FX serisi, yüksek veya düşük asitli, şeffaf veya viskoz ürünler ve posalı, lifli ve/veya 6 x 6 x 6 mm'ye kadar boylarda parçacıklı ürünler için uygundur.

Gazsız ürünlerinin aseptik dolumu

Ürün, dolum vanalarına döner dolum bandının tepesinde yer alan steril bir tampon tankından yer çekimi ile beslenir. Her bir dolum vanası, kap boyuna göre sıvı miktarını düzenleyen bir manyetik debimetre ile donatılmıştır. Çift-hızlı tasarım (dolum döngüsünün başında ve sonunda yavaş hız modu kullanılır), köpüklenmeye-hassas ürünlerin istenmeyen türbülanslar oluşmadan doldurulmasını sağlar.

Ürün dolum devreleri buharla sterilize edilir; sistem — dolum esnasında nozül ile şişe arasında temas olmaksızın — güvenli ve güvenilir bir aseptik üretim sağlar.

FX serisi elektronik dolum vanaları

 • FX dolum vanası, gazsız şeffaf ürünler için özel olarak tasarlanmıştır
 • FX P EVO dolum vanası: posa ve lif (maksimum 3 x 20 mm) içeren veya içermeyen gazsız ürünler içindir
 • FX C EVO dolum vanası: 6 x 6 x 6 mm'ye kadar boyutlarda şeffaf veya posa, lif ve parçacık içeren veya içermeyen gazsız ürünler içindir

Fillstar CX aseptik volümetrik elektronik dolum modülü, şeffaf ürünler ve posa ya da lif içeren ürünler dahil olmak üzere hem gazsız hem gazlı içecekleri aseptik koşullarda dolumunu yapabilmektedir.

GEA Fillstar CX

Fillstar CX gazlı sıvıların aseptik olarak doldurulması (şişe ile dolum nozülü arasında temasla) için optimize edilmiş olup, gazsız sıvıların aseptik dolumu (nozül ile şişe arasında temas olmadan) için de kullanılabilmektedir.

Hızlı değiştirme

Fillstar CX, "temassız" dolum prosesinden "temaslı" prosese — veya tam tersine — mekanik ayarlar için sistemi kapatmaya gerek olmaksızın geçebilmektedir. Tipik olarak 3 saatten fazla süren değişim süreleri etkili bir şekilde önlenir.

Ürüne özel dolum parametreleri önceden belirlenir ve steril şişeleme prosesini kesintiye uğratmaksızın makinenin kontrol sistemi üzerinden çağrılarak kullanılabilir.

Fillstar CX aseptik olarak hem yüksek asitli hem düşük asitli içecekleri parçacık ve lif içerenler de dahil olmak üzere dldurabilir, çeşitli CO2 içeriğine sahip karbonatlı ürünlerle çalışabilir.

Büyük parçacık içeren içeceklerin aseptik dolumu, iki farklı modülden oluşan bir sistem tarafından gerçekleştirilir: aseptik pistonlu dozajlayıcı Fillstar PXi büyük parçacıklar içeren gazsız ve karbonatlı içeceklerin esnek üretimi için Fillstar FX veya Fillstar CX ile kombine edilebilir.

GEA Aseptik Pistonlu Dozajlayıcı

Aseptik Çift Dolum Sistemi, hem yüksek hem düşük asitli, posa, lif ve 10 x 10 x 10 mm boyuta kadar meyve ya da tahıl parçacıkları içeren hassas içecekler için uygundur.

Meyve ve kahvaltılık tahıl için aseptik soğuk dozajlama

Piyasada mevcut olan katı parçacıklı çoğu içecek, sıcak dolum tekniği kullanılarak şişelere veya teneke kutulara doldurulur veya dolum sonrasında otoklavda sterilize edilir. Ancak bu, beraberinde bazı problemleri de getirir: ısıl işlem — ki katı parçacıkların merkezine ulaşacak seviyede olmalıdır — içeceğin tadını ve besinsel özelliklerini etkileyebilir. O nedenle kapların bu proseste yer alan ısılara ve basınçlara herhangi bir deformasyon göstermeden dayanacak kadar sağlam olması gerekir. Ayrıca prosesin tamamı, enerji bakımından oldukça verimsizdir.

GEA tarafından geliştirilen aseptik Çift Dolum Sistemi, soğuk dolum ortamında minimum enerji tüketimi ve gereken seviyede dozajlama hassasiyeti ile hafif ağırlıklı plastik şişelere dolum yapabilir.

Aseptik Çift Dolum Sisteminin iki ayrı dolum modülü bulunmaktadır, her ikisi de aynı mikrobiyolojik izolatör içinde yer almaktadır; ilki katı parçacık dozajlaması yaparken, ikincisi ise şeffaf sıvı ürünü ekleyerek aseptik dolum prosesini tamamlar.

GEA Aseptik Çift Dolum sistemi, büyük parçacıklar içeren gazsız ve karbonatlı içeceklerin esnek şekilde üretimine imkan tanır.

Çift Dolum Sistemi, iki-akışlı bir proses hattı gerektirir: bir tanesi parçacıkların ısıl işlemden geçirilmesi, diğeri şeffaf sıvının organoleptik ve besinsel özelliklerinin korunması içindir.

Bu türden uygulamalardaki derin deneyimleri sayesinde GEA, katı parçacıkların hem dozajlama hassasiyetini hem de bütünlüğünü optimize etmek amacıyla aseptik pistonlu dozajlayıcı Fillstar PX ile GEA ısıl işlem teknolojilerini birleştirerek etkili bir çözüm sunabilmektedir.

Faydaları:

 • Aseptik Pistonlu Dozajlayıcı Fillstar PX, bütün şişeleme prosesini yöneterek çıkış yönündeki ısıl işlem ihtiyacını ve içeceğin aşırı ısınmasını önler.
 • Enerji maliyetleri dramatik ölçüde azalır.
 • Meyve, sert veya yumuşak parçacık, posa ve lif içeren ürünlerin hazırlanmasında olağanüstü esneklik. 

İlgili Ürünler

Service products

GEA Insights

GEA haber bültenine abone olarak GEA yeniliklerinden ve hikayelerinden haberdar olun.

Kaydolun

Size yardımcı olmak için buradayız! Sadece bir kaç detay ile sorgulamanıza yanıt verebileceğiz.

Bizimle irtibat kurun