Menü

GEA Emisyon Kontrol Teknolojisi

GEA Elektrostatik Çökelticiler (Kuru & Islak)

GEA elektrostatik çökelticiler, çeşitli endüstriyel proses uygulamaları için olağanüstü performans sergilemektedir.

Islak elektrostatik çökeltici

GEA, endüstriyel proseslerin temizliği için uzun yıllardır elektrostatik çökelticiler üretmektedir. Dünya genelindeki birçok şirkete şu ana kadar 12,000’i aşkın ünite temin edilmiştir. Hava kirlilik kontrolü teknolojisi tedarikçisi olarak GEA, yenilikçi sistem tasarımları, gelişmiş mikro-işlemci kontrolleri sunmakta ve size özel koşullar için sürekli iyileştirme stratejileri geliştirmekte ve üretmektedir. Partiküllerin ve aerosollerin çökeltilmesini sağlamak için çeşitli teknolojiler önerilmektedir. GEA, tüm kanıtlanmış filtreleme teknolojilerini kullanabilme kapasitesine sahip olup, müşteri ihtiyaçlarını karşılamak için ilgili uygulamaya bağlı olarak en verimli ve en maliyet-etkin olanı sizin için seçecektir.

Birçok proses endüstrisinde, tozun 450°C’ye kadar olan sıcaklıklarda ayrılması için kullanılan en genel uygulamalardan birisidir.

Sıcak Gaz Elektrostatik Çökeltici

Yüksek katı madde içeriği durumunda, toplama elektrotlarında çamur tortuları birikimini önlemek amacıyla suyu çökelticiye sürekli spreylemek için entegre atomizasyon nozülleri kullanılabilir. Sprey, toplama elektrotları üzerindeki sıvı film tabakasını artırır ve katı içeriğini azaltır.

Genel

Gaz akışında bulunan toz partikülleri veya damlaları, yüksek voltaj blokuna (T/R) bağlı olan boşaltım elektrotlarından negatif elektrik yükü ile yüklenir. Güçlü bir elektrik alanının etkisi ile partiküller, topraklı toplama elektrotlarına birikirler ve burada yüzeye yapışır ve boşaltılırlar. Elektrotların düzenli temizliği, uygun temizleme cihazları ile sağlanır. Biriken kalıntı katmanları, toplama odasının altına yerleştirilmiş silolara veya tepsilere düşer ya da akar. Bu noktadan, boşaltma ve sonraki nakliye işlemleri sırasıyla mekanik veya pnömatik cihazlar ve pompalar ile gerçekleştirilir. Ham gaz, konik giriş kapağında bulunan dahili gaz dağıtım kısımlarından akarak aktif ayırma/separasyon bölümüne yönlendirilir. Elektrostatik çökelticinin gereken toplama etkinliğine göre, toz yüklü gaz, ardıl düzendeki birçok toplama bölgesi üzerinden akar.

Toplama Prensibi

Gaz içeriğindeki asılı haldeki toz partikülleri elektriksel olarak yüklenirler ve güçlü bir elektrik alanının etkisiyle toplama elektrotlarına doğru akarlar ve burada birikirler. Toplama elektrotları, çökeltici şasisi/kasası üzerinden toprağa bağlanırlar. Boşaltım elektrotları, yalıtkanlardan asılırlar ve negatif kutupsallığa sahiptirler.

Şasi Tasarımı

Kuru ESP yatay

Çökeltici, sahip olduğu tasarıma ve uygulamaya bağlı olarak 20 kV ile 80 kV’yi aşkın bir aralıkta değişen bir d.c. Voltaj taşır. Boşaltım elektrotlarının hemen yanında, yüksek alan mukavemeti sebebiyle elektrik boşalmaları olur ve elektronlar serbest kalırlar. Üretilen negatif gaz iyonları toz partiküllerini yükler ve bu toz partikülleri de elektrik alanının etkisiyle, yüklerini bırakarak tutulacakları toplama elektrotlarına doğru ilerlerler. Yatay kuru tip çökelticiler, paralel dikey plakalardan oluşan toplama elektrotları ile donatılmıştır. Boşaltım elektrotlarının orta noktasında yalıtkanlardan asılı kaldığı pasajları oluştururlar. Plakalar, toplanan tozun gaz akışı nedeniyle yukarı çıkmasını ve geri sürüklenmesini önlemek için durgunluk bölgeleri oluşturmak üzere şekillendirilir. Çökeltici muhafazasının yapısı, uygulamaya ve çökeltici boyutlarına göre değişiklik gösterir. Yapı tasarımı hesaplamaları esasen, özel olarak geliştirilmiş bilgisayar programları kullanılarak yapılmaktadır.

Şasi-tipi tasarımlı muhafaza, yatay çökelticiler için kendini kanıtlanmış, güvenilir ve ekonomik bir çözümdür. Boşaltım ve toplama elektrotları, kutu-tipi çatı kirişleri ile desteklenmektedir. Yükler, çatı kirişi uçlarından çökeltici destek yapısına destekler üzerinden aktarılır. Çatı ve yan duvarlar sadece çökeltici dahili basıncına ve rüzgar kuvvetlerine dayanacak şekilde tasarlanır.

Maksimum toplama verimi elde etmenin temel bir faktörü, gazların çökelticinin tüm kesit alanı boyunca eşit bir şekilde dağıtılmasıdır. Bu, çökelticinin doğru şekilde tasarlanmasıyla mümkün olmaktadır. Bu, çökeltici giriş geçiş kanalının doğru şekilde tasarlanması ve özel tasarlanmış gaz yönlendirme ve dağıtım plakalarının monte edilmesiyle sağlanmaktadır. Laboratuvarımızda iki ve üç boyutlu modellerin kapsamlı test serilerinden ve faaliyetteki endüstriyel tesislerde yapılan ölçümlerden elde edilen deneyimler, düşük bir basınç kaybı ve minimum malzeme gideri ile oldukça eşit/dengeli bir gaz dağılımını garanti eden tasarım standartlarını tesis etmek için kullanılmıştır. Bu, yuvarlak veya kare şeklinde açıklıkları olan ve X-tipi dağıtım plakaları adı verilen delikli plakalarla sağlanmaktadır. Kapak tipi plaka, gaz çökelticiye girmeden önce gaz akışını anında 90 derece saptırır, böylece çökelticinin toplam uzunluğunun azaltılmasını sağlar.

Özellikler

 • CFD-modelleme tekniği ile işlevselliği kanıtlanmış, özel tasarımlı gaz dağıtım duvarları ile sağlanan eşit akış dağılımı.
 • ZT24 tipi optimize edilmiş boşaltım elektrotu kullanımı
 • Manyetik/üstten tıklama yöntemine göre daha üstün olan güvenilir ve dayanıklı döner çekiç sistemi ile elektrot tıklatma yöntemi
 • Uzun süreli çalışma için güvenilir yalıtkan tasarımı
 • T/R setleri ve Kontrolörleri ile Yüksek Voltaj Beslemesi
 • Amonyak enjeksiyonu gerekmez
 • FFC üniteleri için ESP tasarımı ve proje yönetimi konusunda kapsamlı deneyim

Islak ESP, ekstra temizlik sağlar

Islak Elektrostatik Çökeltici

Islak tip elektrostatik çökelticiler, doymuş gaz atmosferlerinde kullanılırlar ve temizlenmiş gazda minimum kirletici seviyesi elde etmek amacıyla aerosollerin çökeltilmesini sağlarlar. SO3, TiO2 ve katran, güvenilir bir şekilde çıkartılabilir. Temizlik amacıyla, kütle akışı, yüksek kaliteli ve paslanmaya karşı dayanıklı malzemelerden üretilmiş olan ıslak tip elektrostatik çökelticiler üzerinden yatay olarak yönlendirilir.

Genel

ıslak gaz temizleme tesisi, ıslak esp’li

Resim tanımı:
1. Islak Elektrostatik Çökeltici
2. Yıldız tip borulu soğutucu
3. Radyal akışlı, venturi kafalı yıkayıcı

Islak elektrostatik çökeltici (WESP) partikül kontrol sistemlerinin tasarımı, partikül kontrol işlemi esnasında kirli havanın WESP’ye giriş yaptığı yere bağlı olarak yukarı akışlı veya aşağı akışlı olabilir. Turing çubukları ve delikli plaka, gaz akışını ıslak elektrostatik çökelticinin içinde eşti şekilde dağıtır.

GEA´nın ıslak elektrostatik çökelticisi (WESP), partikülleri çıkartmak için elektrostatik kuvvet kullanır. Gaz akışlarını mikron-altı partikül, aerosol veya dumanlarla işlemden geçirmek için kullanılır. Bunlar, kurşun, arsenik veya kadmiyum gibi ağır metaller, sülfür trioksit (SO3) gibi yoğuşuk asit aerosolleri veya yoğuşuk uçucu organik bileşenler (VOC’ler) içerebilir. Elektrostatik kuvvetlerin kullanılması, hava akışına karşı direncin üstesinden gelmek için büyük miktarda enerji gerektiren diğer teknolojiler ile kıyaslandığında enerji maliyetini minimuma düşürür.

Islak elektrostatik çökelticiler, tehlikeli ve medikal atık fırınları, metallerin arıtılması, sülfit hamuru fabrikası geri-kazanım kazanları, bakır ısıtıcılar, sülfürik asit tesisleri, yönlendirilmiş yonga levha, orta yoğunlukta fiber levha da dahil olmak üzere ahşap kurutucuları veya pelet tesisi kurutucuları gibi sayısız uygulamalarda kullanılmaktadır.

GEA WESP, patentli ve dayanıklı tasarıma sahiptir. Elektrotları sağlam bir şekilde yerinde tutan özgün bir hizalama mekanizmasına sahiptir. Bu özellik, montaj ve bakım için gerekli süreyi azaltır ve performansı ön plana çıkartır. Alan mukavemetinin minimum kıvılcımlanma ile yüksek seviyelerde sürekliliği sağlanır, bu da en yüksek verimin elde edilmesini sağlar. Elektrostatik alan mukavemeti ne kadar büyük olursa, partikül geçiş hızı (bileşenin toplama tüpüne doğru hızı) da o kadar yüksek olur. Geçiş hızı arttıkça, geleneksel çökelticilere kıyasla daha küçük toplama alanında (SCA) daha yüksek partikül toplama verimi elde edilir. Daha küçük SCA, daha küçük ve maliyeti daha az ünite anlamına gelir.

GEA’nın ıslak elektrostatik çökelticileri, asit gazlarının giderilmesi için entegre bir paket-yataklı yıkayıcı bölüm ile birlikte tasarlanabilir. Bu durum üniteyi, günümüz endüstrisinde karşılaşılan en zorlu emisyon limitleri standartlarını mümkün olan en küçük ayak izi ile karşılamadaki performansını kanıtlamış çok yönlü, çoklu-kirlenme sistemi haline getirir.

Şasi Tasarımı

GEA ıslak elektrostatik çökelticileri, gaz girişi üstte veya altta olan dikey tip çökelticilerdir. Gaz dağıtım aygıtları, elektrik alanının ötesine monte edilir.

Dikey çökelticiler normalde silindiriktir. İstisnai durumlarda dikdörtgen çökelticilerin kullanımı da mümkündür.

Seri halde 2 çökelticinin kullanımı durumunda, gaz normalde birinci kademede alttan üste doğru, ikinci kademede ise üstten alta doğru geçer. Çıkış gazı, boşaltım elektrotları dikey eksende aşağı doğru asıl halde iken çökeltici boruları üzerinden yönlendirilir. Yüksek voltaj verilerek, aerosol ve toz partiküllerini elektrik yükü ile yükleyecek ve sonrasında toplama borularına/tüplerine yönlendirecek bir elektrik alanı oluşturulur.

Gaza temas eden tüm parçalar ya kurşun kaplıdır, plastiktir ya da kauçuk kaplıdır. Materyaller, tesisin maruz kaldığı stresi ve sıcaklık değerlerini kaldıracak şekilde seçilir.

Toplama Prensibi

Toplama yüzeyi, maksimum 6 m uzunluğunda yuvarlak borulardan oluşur. Malzeme, Polipropilen (PP) veya Polivinilklorürdür (PVC).

Her iki malzemenin de yüzeyi özel bir yüzey işleme sürecine tabi tutulur. Bu, yüzeyde sürekli bir sıvı tabaka oluşmasına izin verir.

Tekli borulardan oluşan bir çökeltici tasarımı durumunda, bunlar bir üst borudan asılırlar ve o-halkalar vasıtasıyla mühürlenirler. Alt boru uçları bir ızgaraya sabitlenerek kısıtlamasız bir genişleme sağlanır.

GEA ıslak tip çökelticilerinin en güncel tasarımı, prefabrike PP segmentlerinden oluşan bir boru demeti içerir. Daha geniş çökelticilerde, birden fazla bağımsız boru demetleri kullanılır.

Boru demetinin montajı atölyede yapılır ve çökeltici gövdesine yerinde monte edilir.

GEA Islak Elektrostatik Çökelticinin Özellikleri

ıslak elektrostatik çökeltici özellikleri

 • Plastik boruların uygulanması, kıvılcım aralığı dahilinde maksimum voltajda çalışmaya imkan tanır. Kıvılcımlar PVC veya PP borularda hasara neden olmaz. Daha yüksek voltaj, önemli ölçüde daha yüksek bir verim sağlar.
 • Kauçuk astarlı çelikten, reçine kaplı çelikten, homojen olarak kurşun astarlı çelikten veya FRP malzemeden olabilen kasa/muhafaza, herhangi bir negatif basınç gereksinimi doğrultusunda yapılabilir.
 • Çökelticinin üst kısmına entegre edilen ve boşaltım elektrotlarının sabitlendiği yüksek voltaj destekleme şasisi, birlikte kullanıldığı destek gibi normalde homojen olarak kurşun astarlıdır. Şasi, havayla temizlenen yalıtkanlardan asılır.
 • Boşaltım elektrotlarına kılavuzluk eden alt şasi, üst kılavuz şasiye bağlanmaz; bu şasi, havayla temizlenen bağımsız yalıtkanlarla desteklenir. Bu şasi ayrıca homojen olarak kurşunla astarlanmıştır.
 • Eşit/dengeli bir gaz dağıtımı, entegre gaz dağıtım ızgaralı bir merkezi giriş ile sağlanır.
 • Her bir çökeltici, bağımsız bir transformatör / doğrultucu seti ile donatılmıştır.
 • Kurşun çökelticilerin aksine, GEA tasarımı, ünitenin büyük bir kısmının fabrikada monte edilmesine imkan tanır. Bu da, yerinde montaj maliyetini ve süresini azaltır.
 • Plastik borulu çökelticilerin bakım ve onarım maliyetleri, kurşunlu çökelticilere kıyasla çok daha düşüktür.
 • Çökelticinin konumu konusu esnektir. Bir yıkayıcıya flanşla sabitlenebilir, bir çelik yapı sistemi ile desteklenebilir veya bir dairesel temel üzerine silindirik bir destekle birlikte monte edilebilir.

İlgili Ürünler

GEA Insights

GEA haber bültenine abone olarak GEA yeniliklerinden ve hikayelerinden haberdar olun.

Kaydolun

Size yardımcı olmak için buradayız! Sadece bir kaç detay ile sorgulamanıza yanıt verebileceğiz.

Bizimle irtibat kurun