Menü

İlaç Uygulamaları için Granülasyon, Kurutma & Peletleme Teknolojisi

Farmasötiklerin Akışkan Yataklı İşlenmesi

GEA, farmasötik endüstrisindeki karıştırma, granülasyon, kurutma, peletleme ve kaplama uygulamaları için akışkan yataklı işleyiciler temin etmektedir. Buna AR&GE için tasarlanmış küçük kapasiteli sistemler ve cGMP koşulları altında farmasötik bileşiklerin parti şeklinde üretimi için endüstriyel boyutta tesisler dahildir.

İlaç Teknolojisi Granülasyon b

Akışkan Yataklı İşleme

Maksimum üretim esnekliği için GEA, tek bir akışkan yatak ünitesi, çok sayıda prosesi tek bir parça ekipmanda birleştiren çok amaçlı FlexStream™ işleyiciyi tedarik edebilmektedir.

GEA, formülasyon, geliştirme ve klinik malzemenin üretiminden tam ölçekli imalata kadar uygun akışkan yataklı işleyiciler serisi sunmaktadır; tasarımın arkasındaki felsefe, özel gereksinimleri karşılamak üzere bir araya getirilebilen standartlaştırılmış modüllerdir. O nedenle, eşit kapasiteye sahip kurutucular tasarım, konfigürasyon ve fiziksel boyut bakımından birbirlerinden tamamen farklı olabilir.

İşleme Modülleri

Kurutucu: sıcak hava, istenilen bakiye nem oranı elde edilene kadar malzemeyi hızlı ve nazik bir şekilde kurutmak için delikli bir dağıtıcıdan üflenir. Üründen buharlaşan nem, kurutucu hava ile dışarı atılarak çok kısa işleme süreleri sağlanır.

Precision Granulator™: özgün bir granülasyon prosesidir, merkezi aglomerasyon borusu içinde yüksek hızlı dönen hava akışı oluşturulur. Partiküller borunun tabanından alınır ve hava akışıyla hızlandırılır. Partiküller, borunun tabanında yer alan sprey nozülün ürettiği sıvı damlaları ile temas eder. Havanın, sıvı damlacıklarının ve partiküllerin bağıl hızı yüksektir, o nedenle ıslatma etkilidir ve kurutma neredeyse derhal başlar. Besleme malzemesinin çoğu, gaz hızının oldukça düşük olduğu dış "bekletme alanında" yer almaktadır. Aşınma büyük oranda azaltılmıştır. Bekletme alanında ayrıca gaz nemi de düşüktür, o nedenle malzeme yapışkan değil, kurudur. Bağımsız partiküller boru içinde tekrarlayan döngülere (tipik olarak 10 ila 1000) girebilir ve çok büyük aglomeraların oluşmasına neden olur.

Üst Spreyli Granülatör: tek hazneli bir proseste granülasyon ve kurutma sağlayan üstten püskürtmeli granülatör, ince partiküller daha büyük, serbest akışlı granüller halinde birleştirir. İçerikler karıştırılır ve yukarı doğru verilen sıcak hava ile ön karıştırma ve ısıtmaya tabi tutulur. Granülasyon, akışkanlaştırılmış toza sıvı püskürtmek suretiyle gerçekleştirilir. Daha sonra granüller sıcak hava ile kurutulur. Üstten-püskürtmeli granülatör ayrıca üstten spreyleyerek kaplama, sıvı tabakalama ve instantlaştırma için kullanılmaktadır. 

Püskürtmeli Kurutucu Granülatör: parti veya devamlı moddaki devamlı deşarj ile püskürtmeli kurutucu granülatör, süspansiyonları veya solüsyonları kuru, serbest akışlı, tozsuz granüllere dönüştürür. Kurutulacak maddenin süspansiyonu veya solüsyonu sıcak hava üzerine püskürtülür, ürüne aynı anda kurutma ve aglomerasyon yapılır. Optimum yatak yüksekliğini korumak için ürün, kontrollü hızda boşaltılır. Özel avantajları arasında kolay ölçek büyütme ve küçük kaplama alanı yer almaktadır.

PRECISION-COATER™: bu çok işlevli akışkan yataklı işleyici, aktif maddenin bir inert çekirdek üzerine tabakalanması ile pelet yapımında kullanılabilir. Kısa prosesler için yüksek püskürtme hızları sağlayan şekerli başlatıcı peletlere aktif madde solüsyonu veya süspansiyonu spreylenirken aynı anda da kurutulur.

Üretim Kapasiteleri

PMA boyutu50010001500300045006000900012000
Tipik İşletim KapasitesiB25-5060-115120-225240-450320-600480-900720-1355960-1800
Tipik Parti Ağırlığı (@ 0.5 g/mL)kg2560115225300450680900

FlexStream™, tek haznede çok sayıda işleme yaparak hem esneklik hem maliyet avantajları sağlamaktadır.

İlaç Ürünü FlexStream 2

GEA FlexStream™, tek bir ekipman içinde granülasyon, kurutma ve pelet kaplama (veya tablet kaplama) için kanıtlanmış akışkan yatak teknolojisini kullanan çok amaçlı bir işleyicidir.

FlexStream™ Akışkan Yataklı İşleyici

İlaç Ürünü FlexStream Akışkan Yatak
 • Bütün ünite operasyonları için tek bir ürün konteyneri 
 • Bütün ünite operasyonları için tek bir tasarım/yükseklik 
 • Hem yükseklik hem kaplama alanı bakımından azaltılmış yapı 
 • Tümleşik lineer ölçek büyütme 
 • Tamamen muhafazalı yükleme ve boşaltmaya hazır 
 • Hem LOD hem PSD için üstün ürün homojenitesi
 • PAT uyumluluğu için hat-içi partikül büyüme ölçümü
 • Mevcut GEA akışkan yatak ekipmanı, FlexStream™ teknolojisi ile yükseltilebilir!

FlexStream™, işleyicinin yan duvarlarına monte edilmiş sprey nozüllerine sahiptir. Bu her ne kadar optimum nozül konumu olsa da (işleme bakış açısından), yine de kontrolsüz aşırı ıslatma riskini taşımaktadır. O nedenle FlexStream™ ile partiküller, normal proses havasından alınan koruyucu bir hava akışıyla pnömatik olarak nozül uçlarının hemen önündeki yüksek nem alanından uzaklaştırılır. Bu kurulum için basınçlı hava gerekmez, böylece daha az partikül tahrip olduğu için daha yüksek randıman elde edilir. 

Sistem ayrıca üçüncü bir hava kaynağı gerekmediği için basınçlı hava kullanılan sistemlere göre daha enerji verimlidir. FlexStream™ konseptinin ek bir avantajı, ekipmanın kurutucu, granülatör veya kaplayıcı olarak kullanımları arasında mekanik ayar gerektirmemesidir. 

Etkileyici test verileri, bu ticari faydalarının yanı sıra, FlexStream™'in konvansiyonel üstten spreyli granülasyon veya Wurster kaplamaya kıyasla üstün ürün kalitesi verdiğini kanıtlamıştır.

FlexStream™'in Temel Avantajları

 • Daha az yatırım 
 • Kolay/hızlı ürün değişimi 
 • Daha az hizmet dışı kalma süresi 
 • Kurutma, granülasyon ve pelet kaplama için esnek akışkan yatak konsepti 
 • Lineer ölçek büyütme
 • Compact design
 • Cost saving.

İlhamın teknolojiyle buluştuğu yer

Efervesanların işlenmesi - FlexStream™ akışkan yataklı granülasyon teknolojisi ile.

 • Su ve/veya organik bazlı solventli tüm efervesan formülleri için uygundur. 
 • Serbest akışlı ürünlere topaklanmadan granülasyon yapan dayanıklı işleyici. 
 • Geleneksel efervesan işleme metotlarına göre oldukça hızlı proses. 
 • Yüksek kaliteli efervesan işlemesi için en düşük toplam maliyet.

Proses Kontrolü

GEA, operatörlerin prosesi kolay ve kendinden açıklamalı şekilde izlemesine ve kontrol etmesine yardımcı olmak için bilgi ve deneyimini, farmasötik akışkan yataklı işleyicilere entegre etmiştir.

Proses İzleme

Programlanabilir Mantıksal Kontrolör (PLC) ön panel tuş takımı ve tümleşik ekran, reçete girişleri ve gerçek zamanlı proses MIMIC görüntüsü için kullanılır. Mevcut tesis kontrol stratejileri ile optimum uyum için akışkan yataklı sistemler, manuel veya otomatik FDA-uyumlu kontrollerle temin edilmektedir. PLC ve PC-tabanlı opsiyonlar, çeşitli reçete yönetimi, veri edinme ve ağ haberleşme fonksiyonları sunmaktadır.

FDA'nın PAT (proses analitik teknolojisi) inisiyatifi, GEA'nın ekipman tasarım becerilerini ve proses mühendisliği now-how bilgilerini bir araya getirmesini sağlayarak, prosesin işleyişine dair gerçek bir iç görü sağlayacak ve müşterilerin anahtar ürün kalitesi hedeflerini elde etmelerine yardımcı olacak şekilde sistemlerine çevrim içi (PAT) analiz cihazlarını entegre etmesini sağlamıştır.

The goal of the PAT initiative is to ensure that pharmaceutical products are manufactured using processes that are understood and monitored, and that key product quality characteristics can be actively controlled. 

Combining process monitoring using online analyzers, together with solid process engineering principles and advanced modelling techniques, will enable processes to be actively controlled to compensate for minor input variations (raw materials), so that final product specifications will be closer to ideal targets. 

Using process models to identify the conditions in which products perform best in subsequent procedures will enable the whole production process to be targeted towards the performance of the final dose, rather than just optimizing each unit operation individually. GEA's wide scope gives it a unique perspective on the entire process.

Lighthouse Probe™ Teknolojisi

GEA, toz işleme ekipmanında kullanılmak üzere kompakt ve temizlenebilir, proses içi optik bir prob geliştirmiştir. Bunun sonucu olarak, geleneksel izleme penceresi üzerine ürün yapışması probleminin üstesinden gelmek için, NIR ve UV/vis dahil olmak üzere çeşitli spektroskopik tekniklerle kullanılabilen özgün Lighthouse Probe™ ortaya çıkmıştır. 

Prob kompakt ve montajı kolaydır, aşağıdakileri de içeren kalite bakımından kritik ürün özelliklerinin güvenilir bir proses-içi ölçümünün alınmasına imkan sağlar

 • malzeme ve aktif içerik tespiti 
 • yüksek parçalayıcılı karıştırma operasyonları esnasında aktif içeriğin üniformluğu 
 • kurutma prosesleri esnasında nem içeriği ve uç-nokta 
 • kaplama proses esnasında kaplamanın oluşumu.

UV/vis veya NIR spektroskopisi gibi optik metotlar, çeşitli ürün özelliklerinin analizinde oldukça güçlü aletler olabilmektedir. Ancak ıslak ve yapışkan tozları içeren proseslerde, sistemin ürünü net bir şekilde görebilmesini sağlamak gerekir. Akışkan yatak sistemleri veya yüksek parçalayıcılı granülatörler gibi proses ekipmanında kullanılan konvansiyonel pencereler, her zaman için pencere kirlenme riskine maruz kalmıştır. Yeni Lighthouse Probe™ bu problemin üstesinde gelmiştir.

Tesis Tasarımı

GEA, kanıtlanmış standart bileşenler kullanarak akışkan yatak tesis tasarımına hem basitliği hem esnekliği getirmektedir. Kullanıcı tarafından seçilen proses modülleri, filtreler, kontrol sistemleri ve hava hazırlama üniteleri, proses gerekliliklerinizi tam olarak karşılayacak şekilde birleştirilebilir. Bu modüler yaklaşım, yeterlilik (niteliklendirme) ve doğrulama prosedürlerinin minimumda tutulmasını sağlar.

Duvara-Geçmeli Montaj

Destek kolonunu akışkan yatağın arkasına yerleştirerek, bütün yardımcı ekipmanın proses odası dışına yerleştirilmesini sağlayan bir duvara-geçmeli montaj elde edilmektedir. Bu da GMP ilkelerine uyumu oldukça kolaylaştırmaktadır.

Solvent Emisyon Kontrolü

Organik solvent giderimi veya geri kazanımı için çeşitli açık- ve kapalı-döngü sistemler mevcuttur. Opsiyonlar arasında yoğuşma, adsorpsiyon, termal oksidasyon ve ıslak yıkama yer almaktadır.

Spreyleme Sistemleri

Nozüller, pompalar ve sıvı hazırlama üniteleri proses ihtiyaçlarına göre temin edilmektedir.

Ürün Boşaltma

Otomatik ürün boşaltma için, Non-Sifting Gill Plate™ hava distribütör teknolojisi ile kullanılmak üzere pnömatik aktarım veya yer çekimi esaslı sistemler mevcuttur.

Giriş Havası Hazırlama Ünitesi

Giriş havası, prosesin hassasiyetine ve ortam iklim koşullarına göre bir dizi filtre ve koşullandırma ünitesinde arıtılır. Opsiyonlar arasında bir ön-filtre, ısıtıcı ve son filtreden oluşan temel minimum ile bütün yıl boyunca istikrarlı işleme koşulları sağlamak için tam hava koşullandırma (iklimlendirme) yer almaktadır. Kondenserler, bir çok uygulamada nem giderimi için kullanılmaktadır, ancak daha düşük çiy noktası gerektiren higroskopik veya efervesan ürünler için ek adsorpsiyon cihazları monte edilebilir. Nemlendirme, buhar enjeksiyonu ile sağlanmaktadır.

Proses Filtreleri

Granülasyon, kurutma ve bir çok peletleme uygulamalarına proses filtresi, küçük partikülleri yakalamak için kullanılır ve bu partiküller daha sonra filtre temizlenirken yatağa geri gönderilmektedir. Kaplama uygulamalarında genellikle ince partiküllerin giderilmesi gerekir. Birden fazla tür proses için kullanılan akışkan yataklar, değiştirilebilir proses filtreleri ile temin edilebilmektedir.

Filtre Opsiyonları

Tekli sallama tip torba filtre: basit, tek torbalı telem bir filtre olup, sallayarak temizlenir. Filtre temizliği esnasında akışkanlaştırma durur.

Çoklu-sallama tip torba filtre: bu filtre iki veya daha fazla bölüme ayrılmıştır, her birinin içinde ayrı bir filtre torbası bulunmaktadır. Torbalar tek, tek filtreleri sallamak suretiyle temizlenir, daha hızlı ve etkili üretim için diğer bölmelerinde akışkanlaştırma devam eder.

Geri-üflemeli filtre: bu tasarımda çok sayıda filtre torba bölmesi mevcuttur. Temizlik her defasında bir torbada gerçekleştirilir, böylece filtrenin büyük bir bölümü devamlı akışkanlaştırma için her zaman hazırdır.

Kartuş filtre: her defasında bir paslanmaz çelik filtre kartuşunda temizlik gerçekleştirilir, böylece filtrenin büyük bir bölümü devamlı akışkanlaştırma için her zaman hazırdır. Torba filtrelerin aksine, bu sisteme yerinde temizlik yapılabilir.

Partikül tutucu: kaplama uygulamaları için kullanılan bu tasarım, daha iri partikülleri tutarak prosese geri gönderir, tozları harici bir filtre ünitesinde giderir.

Muhafaza

Entegre Muhafaza Teknolojisi web

Mevcut İyi İmalat Uygulamaları, operatörlerin ve çevrenin korunması amacıyla işleme esnasında ürünlerin tamamen kapalı ortamda tutulmasını gittikçe daha da fazla gerektirmektedir. Entegre akışkan yatak proses sistemleri muhafazanın yanı sıra, otomasyon ile arttırılmış üretkenlik, daha iyi randıman ve etkili temizlik prosedürleri sunmaktadır.

Yüksek Ekipman Maliyetlerine karşın Operatör Dostu Çalışma Ortamları

 • Daha iyi muhafaza teknolojisi, operatörlerin muhafaza kıyafetleri giymeden çalışmasına olanak sağlar
 • Operatörler daha az kısıtlanır, daha verimli bir çalışma ortamı sağlanır 
 • Düşü yeniden kontaminasyon riski 
 • Daha etkili ürün/bileşik geliştirme 
 • Daha katı yönetmelikler 
 • Daha iyi düzen. 

Muhafaza Ara Birimleri

BUCK MC_portable ring

Farmasötik endüstrisinde kullanılan ekipmandan beklentiler, özellikle çalışma ortamının ve ürünün kendisinin zararlı kirleticilere karşı korunması bakımından giderek artmaktadır. Yüksek seviyede özelleştirilmiş çözümler gerekmektedir, bunlar

 • Buck® MC Vana, ayırma-vanası: bu çığır açan konsept, bütün mevcut gereksinimleri yüksek muhafazalı ekipmanda birleştirmektedir: tam GMP tasarımı, vakum ihtiyacı olmaması, sağlam ortalama, serbest yönlü yerleştirme ve aletsiz hızlı çıkartma standarttır. Ancak en yenilikçi adım, sadece modüler bir aktüatör ünitesi ile çalıştırılan pasif vanaların kullanılması fikridir. 
 • Hızlı malzeme elleçlemesi için Hicoflex® kullan-at muhafaza sistemi, aynı anda çeşitli fonksiyonları gerçekleştirmektedir: malzeme nakliyesi için güvenilir bir yöntem, ergonomik bir yerleştirme sistemi, medyanın kirlenmeden transferini ve taşıma konteynerleri için güvenilir bir yalıtım sağlar. Basit, etkili ve ucuzdur. 
 • muhafaza uzmanları: GEA muhafazalı malzeme işlemesi için en geniş donanım çözümleri yelpazesininin yanı sıra muhafaza risk analizine dayalı en uygun çözümün belirlenmesinde eşsiz bir deneyim sunmaktayız. 

İlgili Ürünler

Farmasötiklerin Akışkan Yataklı AR&GE İşlemesi

Farmasötiklerin Akışkan Yataklı AR&GE İşlemesi

A complete range of technologies for R&D designed for specific applications, our small-scale range covers every aspect of pharma oral solid dosage production, from high shear mixers, fluid bed dryers and single pot systems to extruders and spheronizers, blenders and containment solutions, right through to tablet compression.

FlexStream™ Akışkan Yataklı İşleyici

FlexStream™ Akışkan Yataklı İşleyici

FlexStream™, lineer ölçek büyütme, Farmasötik uygulamalar için tamamen muhafazalı yükleme ve boşaltma dahil olmak üzere geleneksel akışkan yataklı işlemenin mevcut eksikliklerine değinen yeni, çok amaçlı bir işleyicidir.

Gral™ Yüksek Parçalayıcı Granülatörler

Gral™ Yüksek Parçalayıcı Granülatörler

Whether the customer’s requirement is for high shear mixing or granulation, GEA has a solution for every processing challenge and can help select the technology that is most suitable for your Pharma application.

PMA™ Yüksek Parçalayıcı İşleyici

PMA™ Yüksek Parçalayıcı İşleyici

PMA™ High Shear and PMA-Advanced™ Mixer and Granulator is a multipurpose processor that's equally suitable for the high speed dispersion of dry powders, aqueous or solvent granulations, effervescent production and melt pelletization for Pharma applications.

UltimaPro™ Tek Hazneli İşleyiciler

UltimaPro™ Tek Hazneli İşleyiciler

UltimaPro™ Tek Hazneli İşleyiciler (Bir-Hazneli İşleyici), karıştırma, granülasyon ve kurutma opsiyonlarının tek bir işleme kazanında gerçekleştirilmesi seçeneğini sunmaktadır. Yardımımızla, ürün için en uygun tekniği seçin.

Service products

GEA Insights

GEA haber bültenine abone olarak GEA yeniliklerinden ve hikayelerinden haberdar olun.

Kaydolun

Size yardımcı olmak için buradayız! Sadece bir kaç detay ile sorgulamanıza yanıt verebileceğiz.

Bizimle irtibat kurun