Yıkayıcı Teknolojisi Özelleştirilmiş çok-aşamalı gaz yıkama sistemleri

Çok-aşamalı yıkayıcılar

Endüstriyel proses egzozları genellikle soğutma, toz giderme ve gaz halindeki kirleticilerin giderilmesini gerektirebilir. Çoğu durumda yıkayıcılar, bu işlerde avantajlıdır. GEA, en yaygın kullanılan yıkayıcı türleri olan Venturi yıkayıcılarını ve jet yıkayıcıları sunmaktadır. Uygulamalar çoğunlukla salmastralı ters-akış sütunları (salmastra-yataklı, salmastralı, tepsili) veya bu sütunların ve jet yıkayıcıların bir kombinasyonunu gerektirir.

Islak yıkayıcılar

Islak yıkayıcının 3 ana görevi vardır:

  • Su evaporasyonu ile gaz akışının soğutulması/doygunlaştırılması (satürasyonu)
  • Atlet etkisi kullanarak gaz giderimi
  • Soğurma (absorpsiyon) kullanarak zararlı gazların giderimi (gaz halindeki maddelerin sıvı içinde çözülmesi) 

GEA, uygulamaya ve özel gereksinimlere bağlı olarak birbiri ile kombine edilebilen eksiksiz bir yıkayıcı tipleri serisi sunmaktadır. Özelleştirilmiş ihtiyaçlar en uygun şekilde hesaba katılmaktadır. Yüksek bir egzoz havası saflığı ve düşük artık ürün miktarları garanti edilir.

Aşağıdaki yıkayıcı türleri, ilgili uygulamaya bağlı olarak kullanılmaktadır:

  • Jet yıkayıcılar
  • Dalgıç yıkayıcılar 
  • Venturi yıkayıcılar 
  • Sütunlar

Yukarıda belirtilen aparatlar, tozların giderimi, kirleticilerin absorpsiyonu ve değerleri maddelerin geri kazanımı için idealdir.