Yıkayıcı Teknolojisi Özelleştirilmiş çok-aşamalı gaz yıkama sistemleri

Çok aşamalı yıkayıcılar

Endüstriyel proses egzozları soğutma, toz giderme ve gaz halindeki kirleticilerin giderilmesini gerektirebilir. Çoğu durumda yıkayıcılar, bu işlerde avantaj sağlar. GEA, en yaygın olarak kullanılan yıkayıcı tipleri olan Venturi yıkayıcıları ve radyal akışlı yıkayıcılar sunmaktadır. Bazı uygulamalar, paket sütun yıkayıcıları veya boş sütun yıkayıcıları veya yıkayıcı kombinasyonunu gerektirmektedir.

Islak gaz yıkayıcıları

Islak gaz yıkayıcıların çalışması absorpsiyon prensibine yani bir maddenin bir sıvı içerisinde emilmesi veya çözülmesi yöntemine dayanmaktadır.

GEA, uygulamaya ve özel gereksinimlere bağlı olarak birbiri ile kombine edilebilen eksiksiz bir yıkayıcı tipleri serisi sunmaktadır. Özelleştirilmiş ihtiyaçlar en uygun şekilde hesaba katılmaktadır. Yüksek bir egzoz havası saflığı ve düşük artık ürün miktarları garanti edilir.

Çoğu durumda aşağıdaki yıkayıcı türleri, ilgili uygulamaya bağlı olarak kullanılmaktadır:

  • Jet yıkayıcılar 
  • Dalgıç yıkayıcılar 
  • Venturi yıkayıcılar 

Yukarıda belirtilen aparatlar, kirleticilerin absorpsiyonu ve değerleri maddelerin geri kazanımı için idealdir.