Menü

Etkili arıtma metotları

HOPSTAR® Iso Şerbetçi Otu Teknolojisi

Şıra kaynatma işleminde daha yüksek alfa asit randımanı ile birlikte azalan enerji masrafı. GEA, şerbetçi otu ekstraktının etkin kullanımı için yenilikçi bir metot geliştirmiştir. Bu metodun endüstriyel uygulaması için örneğin süt arıtma alanında iyi bilinen ve ispatlanmış bir homojenizatör eklenmiştir.

HOPSTAR™ Iso

Yenilikçi şerbetçi otu teknolojisi

Proses ekipmanı HOPSTAR® Iso, öncelikli olarak şerbetçi otu ekstraktının kullanımı için tasarlanmıştır, ancak küçük bir proses değişikliği ile şerbetçi otu peletleri ve şerbetçi otu ekstraktı da işlenebilir. Hem metot, hem de ekipman için patent başvurusu yapılmıştır.

Daha yüksek alfa asit randımanı için temel teknik prensipler, şerbetçi otu süspansiyonundaki damlacık boyutunun azaltılması ve süspansiyonun, normal şıra kaynatımına paralel olarak kontrollü proses koşulları altında izomerizasyonudur. İzomerleşmiş şerbetçi otu ekstraktı süspansiyonunun dozajlanması, kazan içinde şıra kaynatma işleminin sonuna doğru veya bu işlemden bağımsız olarak şıra soğutma işleminde önce, sıcak şıra içine yapılır.

Etkileyici sonuçlar

%30 Azaltılmış alfa asit dozajlaması ile yapılan geniş-ölçekli deneme çalışmalarının sonuçları, standart metot olan tüm şerbetçi otu ekstraktının şıra kazanına dozajlanması ile üretilen bira partisinden hissedilir şekilde daha yoğun, ancak uyumlu bir acılık olduğunu göstermiştir.

Acılık birimlerinin analitik sonuçları, her iki birada kıyaslanabilir bir düzey göstermiştir. Şerbetçi otu yağ içeriği için gösterge madde olan linalol, izomerleşmiş şerbetçi otu ekstraktı dozlanmış biralarda normal olarak şerbetçi otu eklenen biraya göre 3 - 5 kat daha yüksektir.

Biranın Provisyonel Bira Yasası hükümleri haricinde yapılması mümkünse, izomerleştirilmiş alfa asitleri randımanı, İçme Suyu Genelgesine göre şerbetçi otu süspansiyonunun pH değerinin prosesle-ilişkili ayarlaması yapılarak daha da arttırılabilir.

Açıklanan teknoloji, bira üretiminde enerji-etkin proseslerin uygulanmasına dair politikalarla tanımlanmış olan amaçların elde edilmesinde biracılık endüstrisindeki müşterileri desteklemekte ve CO2 emisyonlarının azaltılmasına katkıda bulunmaktadır.

Daha yüksek randıman için etkili işleme - Sonuç

Şerbetçi otu homojenizasyonu ve izomerizasyonu için HOPSTAR® Iso ekipmanına yapılan yatırım, şerbetçi otunun ve özellikle alfa asitlerinin etkili ve sürdürülebilir şekilde kullanımını sağlamaktadır. Şerbetçi otu dozajında %30'luk bir potansiyel azalma ile her biracılık işletmesi, yıllık şerbetçi otu satın alma maliyetlerindeki düşüşü kolaylıkla belirleyebilir.

Ayrıca şıranın kaynatılması esnasındaki enerji harcamaları bakımından, esas olarak gereken ısıdan %50 tasarruf sağlamak mümkündür.

Bu teknolojinin kullanımı ile, AB'deki çevre politikaları hedeflerine ulaşımı sağlayan enerji-verimli ve sürdürülebilir üretim prosesi talepleri de karşılanmış olmaktadır.

Service products

GEA Insights

GEA haber bültenine abone olarak GEA yeniliklerinden ve hikayelerinden haberdar olun.

Kaydolun

Size yardımcı olmak için buradayız! Sadece bir kaç detay ile sorgulamanıza yanıt verebileceğiz.

Bizimle irtibat kurun