Distilasyon Teknolojisi Parti Bazlı Distilasyon Tesisleri

Farklı ve değişken bileşiklere sahip karışımlar için çok-yönlü/amaçlı/ürünlü çözümdür.

Parti bazında çalıştırılan üniteler, farklı ürünlerin veya çok sayıda bileşen içeren karışımların tek bir ünitede distilasyonuna ve rektifikasyonuna olanak sağlar. Distilasyon uygulamaları için çok-yönlü bir sistemdir.

batch-distillation-plants-02-v2

Küçük ve orta ölçekli uygulamalarla sınırlıdır çünkü parti bazlı üniteler, enerji bakımından devamlı distilasyon üniteleri kadar etkili değildir ancak çok daha esnektir.

Parti bazlı prosesler için iki işletim modu bulunmaktadır:

  1. Sabit geri akış oranına sahip parti bazlı distilasyonda bileşikler, ürüne özel belirlenen zaman çizelgesine göre ayrılır. Bu, farklı bileşenlerin ayrılmasına yol açan bileşen kaynama aralıklarını temel almaktadır: hafif (çabuk) kaynayanlarla başlanır ve ağır (geç) kaynayanlarla biter. Klasik uygulama, çok-bileşenli-karışımların ayrılmasıdır.
  2. Değişken geri akış oranına sahip parti bazlı distilasyon, sabit distilat konsantrasyonunda distilasyona olanak sağlar; sabit fiziksel davranışa sahip bir distilat elde edilmesi gereken durumlarda uygulanır. 
 

Parti bazlı distilasyonlar, farmasötik endüstrisindeki küçük ölçekli solvent geri kazanım uygulamalarında, çok değerli yağların arıtılması veya küçük kapasitede atık su arıtması için yaygın olarak kullanılmaktadır.