Distilasyon Teknolojisi Parti Bazlı Distilasyon Tesisleri

Farklı ve değişken bileşiklere sahip karışımlar için çok-amaçlı çözümdür.

Parti bazında çalıştırılan üniteler, farklı ürünlerin veya çok sayıda bileşen içeren karışımların tek bir ünitede distilasyonuna ve rektifikasyonuna olanak sağlar. Distilasyon uygulamaları için çok-yönlü bir sistemdir.

batch-distillation-plants-02-v2

Parti bazlı distilasyon oldukça esnektir ve tipik olarak küçük ve orta ölçekli kapasiteler için kullanılır. Daha büyük üniteler için devamlı distilasyon tesisleri daha enerji-etkin ve ekonomiktir.

Two operational modes are possible for the batch process:

  1. In  the batch distillation with a fixed reflux ratio, the compounds are separated according to a defined product specific time schedule. This is based on the components´ boiling ranges , that lead to a fractionation of the different components: beginning with the light boilers and ending with the heavies. The classical application is the fractionation of multi-component–mixtures.
  2. The batch distillation with a varying reflux ratio allows the distillation at a constant distillate concentration; it is applied where a distillate with constant physical behaviour needs to be obtained. 
 

Parti bazlı distilasyonlar, farmasötik endüstrisindeki küçük ölçekli solvent geri kazanım uygulamalarında, çok değerli yağların arıtılması veya küçük kapasitede atık su arıtması için yaygın olarak kullanılmaktadır.