Yıkayıcı Teknolojisi Soğurma (absorpsiyon) sütunları

Alttan gaz girişli ve borunun bütün kesiti üzerinden radyal yıkama sıvısı beslemeli dikey duran boru.

Gaz ve sıvı, ters akıntılı akış ile boru içinden geçirilir. Gaz, sütunun üstünden çıkmadan önce sürüklenen yıkama sıvısı damlaları, yeterli kapasitede damla separatörleri tarafından tutulur. Bu sütun genellikle yıkama sıvısı içeren konteyner üzerine yerleştirilir. Bütün atık su, bir taşma veya pompa ile dışarı çıkartılır.

İşlev

absorption-columns-02-v2

Dikey duruşlu borunun iç kısmı, yıkama ve egzoz arasında yoğun bir temas sağlayan bağlantı elemanları ile donatılmıştır. Montaj elemanlarının tercihi, ilgili temizleme görevi ile egzoz gazı kompozisyonuna göre değişmektedir.

Gaz ve yıkama, ters akışlı yıkama sütunu içinde hareket eder. Bu şekilde temizlenecek olan egzoz gazı, sütunun alt ucunda yan taraftan girer ve sütunun üst kısmına doğru gider. Yıkama sıvısı bütün boru kesiti boyunca dağıtılır ve sütunun iç bölümlerinden aşağı kayarak bir konteyner içinde toplanır.

Fiziksel absorpsiyon durumunda yıkama sıvısı, sütun borusundan tek bir geçişte geçer. Kimyasal absorpsiyon durumunda ise yıkama sıvısı, santrifüjlü bir pompa ile devridaim yapılır. Oluşan atık su, taşma veya seviye kontrollü pompa ile ayrıştırılır.

Ters-akışlı düzenleme, egzoz gazı ile yıkama akışkanı arasındaki konsantrasyon farkından maksimum düzeyde fayda sağlar, bu da absorpsiyon için önemli bir yönlendirici faktördür. Maksimum temizleme etkisi, sütun yüksekliğinin bir faktörü olarak elde edilir.

Sütun tipine verilen ad, sütunun iç parçalarının türüne göre değişmektedir. Aşağıdakiler arasında bir ayrım yapılır:

 • Paket-yataklı sütunlar
 • Paket sütunlar
 • Plaka sütunlar
 • Sprey sütunlar

Gereksinimlere bağlı olarak her bir sütun tipi, herhangi bir GEA yıkayıcı modeli ile kombine edilebilir.

 

Özellikler

 • Tüm diğer gaz yıkayıcı modelleri ile kombine edilebilir
 • Daha az bakım ve düşük bakım maliyetleri
 • Daha ucuz malzeme kullanımı mümkün
 • Neredeyse her malzemede mevcut 
 • Kompakt tasarım
 • Temizleme fonksiyonu sadece belirli bir ölü-süre sonrasında kullanılabilir
 • Kötü parça-yük performansı
 • Kirlenmeye karşı hassas
 • Parçacıklar için kötü separasyon verimliliği

Uygulama yelpazesi

 • 100-150.000 m ³/s egzoz gazına kadar güç aralığı
 • Kimyasal veya fiziksel absorpsiyon ile egzoz gazı temizliği