Aseptik Doldurucular Aseptic Filler Fillstar FX AS

Fillstar FX serisi, tüm gazsız ürünler için manyetik debi metreli aseptik volümetrik elektronik doldurucu yelpazesidir.

Fillstar FX serisi her tür gazsız ürünü doldurabilir: yüksek asitli, düşük asitli, şeffaf, viskoz ve posalı, lifli ve 6x6x6 mm'ye kadar boylarda parçacıklı ürünler

Gazsız ürünlerinin aseptik dolumu

Ürün, dolum döner bandı üzerinde yer alan bir tampon tankından beslenir ve aşırı basınçlı steril hava ya da steril nitrojen ile doğrusal bir ürün hattı boyunca itilir. Debi metre, sıvı miktarını konteynere göre belirler ve önceden ayarlanan miktara ulaştığında membran vanasını kapatır; çift-hızlı tasarım (dolum döngüsü aşında ve sonunda yavaş hız modu kullanılır), kritik ürünlerde bile köpürmeyi önler.

Debi metre, ürünle temas eden tek hareketli parçadır ve dolum prosesi, çapraz kontaminasyonu önlemek için dolum nozülü ile şişe arasında temasa izin vermez. FX doldurucular, optimum hijyen sağlamak üzere buhar kullanılarak dahili olarak sterilize edilir.

Şişe 'boyun elleçleme' sistemi, aynı boyun tipine sahip bütün şişelerin elleçlenmesini sağlar. Ürünler arasında geçiş, steriliteden ödün vermeden gerçekleştirilir. Farklı boyun çaplarına sahip şişelerle çalışmak için kendiliğinden-adapte olan kavrayıcılar mevcuttur.

Kapalı-devre CIP ve SIP için CIP kabının takılıp çıkartılması, tamamen otomatiktir. Otomatik ürün değişikliği, minimum ürün israfı ile 30 dakika altında bir sürede gerçekleştirilebilir.

 

FX serisi elektronik doldurucular

  • FX dolum vanası, gazsız şeffaf ürünler içindir
  • FX P Evo dolum vanası, maksimum 3 mm çap x 20 mm uzunluk boyutlarında posa ve lif içeren veya içermeyen gazsız ürünler içindir
  • FX C dolum vanası, 6x6x6 mm'ye kadar boyutlarda posa ve lif içeren veya içermeyen gazsız ürünler içindir

GEA Promac, yeni 'üçüncü şahıs doğrulama' prosedürü bazında Fillstar FX doldurucuları için 3A uluslararası sertifikasyon almıştır.