Tablet Presleri

Tablet Kaplayıcılar

Continuous Tablet Coater

Tablet kaplamada örnek bir değişim sunan bu yeni kaplama türü, tabletleri geleneksel kaplama tepsilerine göre daha yüksek akışkan uygulama hızı sağlayan (daha yüksek kaplama yapım hızı) basamaklı bir tablet hareketine tabi tutmaktadır.

Ayrıca PAT uyumlu, verimli - ısıtma ve kurutma süreleri konvansiyonel kaplayıcılardan daha hızlı - ve güvenilir olup, istikrarlı, homojen ve eşit bir tablet ağırlık kazancı ile kaplama dağılımı sağlamaktadır. Kaplayıcı, pazardaki diğer ürünlere göre daha yüksek hızlarda ve sıcaklıkta çalıştığı için daha yüksek sprey hızları ve daha iyi tablet karışımı elde edilebilmekte, uygulama potansiyelini polimer kaplamalara ve hali hazırda mümkün olanın ötesine taşımaktadır. Hatta kaplama öncesinde tablet çekirdeklerindeki tozları gidermek için de kullanılabilir.

Kaplama haznesinde daha fazla tablet hareketi, devrimsel tasarımı ve zenginleştirilmiş proses koşullarının uygulanması ile küçük-hacimli ConsiGma™ kaplayıcı, tablet kaplama prosesini konsantre ederek daha hızlı iş hacmi, süre ve maliyet tasarrufu, daha fazla verim ve daha yüksek kalitede ürün sağlar, bunların tamamı devamlı prosese giden yoldaki temel adımlardır.

GEA ayrıca geleneksel akışkan yataklı tablet kaplayıcı yelpazesine da sahiptir.

Ürünler

View as:

Recommended service products

Downloads

List of downloads
title type action
ConsiGma Coater PDF 3.5 MB Indir
Search all documents

Explore further

Please enter a valid email address

Please hold on, we're processing your submission.

Thank you for subscribing!
Please check your inbox for a confirmation email to complete your signup.

Oops, something went wrong.
Please try again in a few moments.