Tablet Presleri

Devamlı Tabletleme Hatları

Pharma Market Solid Dosage

GEA'da, devamlı işlemenin farmasötik nihai ürünlerinin kalitesini arttırdığına inanıyoruz: sadece "test edilen" kaliteye değil, bütün ürün ömrü boyunca kaliteye odaklanarak; ve proseslerinizin kapasitesini anlayarak, değişkenlik kaynaklarını yöneterek ve ilgili riskleri azaltarak.

Devamlı tabletleme hattı çözümümüz ConsiGma™, 6 sigmadan-ilham alan üretim platformu, oral katı dozaj formlarının devamlı, maliyet etkin bir şekilde üretimi için farklı teknolojileri birleştirmektedir:

  • AR&GE aşamasında, daha kısa sürede daha az ürünle daha fazla bilgi toplayarak
  • riskli, zaman- ve ürün-sarf eden ölçeklendirme denemelerini ortadan kaldırarak
  • gerçek-zamanlı piyasa sürümünü (6 sigma üretimi) hedefleyen çevrim içi ölçüm ve kapalı devre kontrol kullanarak
  • esnek parti boyutlandırması (JIT üretimi) sağlayıp, envanteri azaltarak
  • tablet başına enerji maliyetini ve çevre üzerindeki etkiyi azaltarak. 

Recommended service products

Downloads

Explore further

Please enter a valid email address

Please hold on, we're processing your submission.

Thank you for subscribing!
Please check your inbox for a confirmation email to complete your signup.

Oops, something went wrong.
Please try again in a few moments.