Tablet Presleri

Devamlı Doğrudan Sıkıştırma Hattı

Farma Sıkıştırma Teknolojisi

Doğrudan sıkıştırma için ConsiGma™ DC, GEA'nın maliyet etkin, kompakt, yüksek randımanlı üretim sistemleri için mevcut portföyünün en yeni üyesidir. Çok çeşitli ürünler için sağlam ve esnek bir üretim metodu sunmaktadır.

Bu sistem 4 ana GEA teknolojisini entegre etmektedir - hassas fire kontrollü besleme, devamlı karıştırma, tablet sıkıştırma teknolojisi ve Lighthouse Probe™ ile çevrim içi CQA (Kritik Kalite Özellikleri) ölçümü - hepsi az yer kaplayan tek bir makinede.

Recommended service products

Explore further

Please enter a valid email address

Please hold on, we're processing your submission.

Thank you for subscribing!
Please check your inbox for a confirmation email to complete your signup.

Oops, something went wrong.
Please try again in a few moments.