GEA, üç farklı seri single-seat kesme vanası sunmaktadır. VARIVENT® ve ECOVENT® single seat vanaları, hijyenik uygulamalarda basit kesme işlemi için kullanılmaktadır. Koç darbelerini önlemek için VARIVENT® modüler sistemindeki bireysel değişkenler, farklı akış yönleri için yapılandırılmıştır. T-smart ile temel fonksiyonlara sahip bir vana konsepti sunmaktayız.