GEA, farklı türde emniyet vanaları sunmaktadır: Hijyenik vakum vanaları, proses tesislerindeki hatları istemeden oluşan vakumlara (örn. sterilizasyon sonrasında) karşı korumak için kullanılır. Emniyet tahliye vanaları, proses ekipmanlarını aşırı basınçtan korur.