GEA Nu-Con DEM-RV

Döner vanalar, toz aktarım hatları, hazneleri veya parti ve karıştırma sistemlerinde ölçüm gibi bir çok uygulamada kullanılmaktadır. Çeşitli rotor tasarımlarını kullanarak GEA, en zorlu toz özelliklerini karşılamak üzere çözümler sunabilir.

Döner vana yelpazemiz ham madde, ürün uyumluluğu, işletim ve bakım yönünden en yüksek esnekliği sağlamak üzere tasarlanmıştır. Kolay sökülebilir rotor tasarımı ile tesis operatörleri, ürünle temas eden yüzeyleri rotor gövdesine hasar verme riski olmaksızın temizlemek için rotoru kolaylıkla sökebilir.

Tipik ölçüm uygulamalarında rotor hızı, ürünün aktarım hattına, hazneye veya aktarım öncesinde vakumlu toplama kazanına kontrollü bir şekilde akışını sağlamak için kontrol edilir. Ürün akışını kontrol altında tutarak, tozların etkili bir şekilde bir kaynaktan teslim noktasına, uygulamaya uygun bir sabit hızda aktarılmasını sağlayabilmekteyiz.

Dar toleranslı rotorlar özellikle hava kilidi uygulamaları için tasarlanmıştır ve bu sayede GEA, oksijene hassas tozlar için sofistike modifiye atmosferli toz elleçleme ve aktarım sistemleri sunmaktadır.

Recommended service products

Downloads

Explore further

Please enter a valid email address

Please hold on, we're processing your submission.

Thank you for subscribing!
Please check your inbox for a confirmation email to complete your signup.

Oops, something went wrong.
Please try again in a few moments.