AR&GE ve küçük ölçekli uygulamalar için muhafazalı ürün transferi.

Atılabilir Muhafaza, operatörlerinizin hava giysilerini giyip çıkartmadan, ufak ve dikkat gerektiren ambalajları yıkamadan ve temizlik onayı için beklemeden yapmaları gereken işe odaklanmalarını sağlar. Hicoflex®, size etkin ve verimli çalışma gücü sağlar. Dolaylı ve çalışma maliyetlerini azaltırken randıman ve ürün çıktısının arttırılması, ürününüzün pazara daha hızlı sürülmesi anlamına gelmektedir.