Numune Alma Sistemi

30 yılı aşkın süredir GEA, ev & kişisel bakımı ve süt toplama kamyonları dahil olmak üzere sıvı ürünlerden numune alım sistemlerini, temel mekanikten komple kontrollü ünitelere kadar geliştirmekte ve üretmektedir. Sağlam, teknik olarak olgunlaşmış teknolojisi ve uzun süreli uygulama deneyimi ile GEA, sıvı ürünler için numune alım sistemlerinde güvenilir bir ortaktır.

Ürün kalitesinin izlenmesi veya sıvıların içeriklerinin belirlenmesi genellikle sadece laboratuvar prosedüründe mümkündür. Bu amaçla, EC yönergeleri 178/2002'ye göre izlenebilirliği sağlamak için sıvıdan düzenli olarak numune alınması (örnekleme) gereklidir.

Bunun için GEA, söz konusu uygulamaya en uygun numune alım sistemleri ve aksesuarlarını tedarik etmektedir.

Recommended service products

Explore further

Please enter a valid email address

Please hold on, we're processing your submission.

Thank you for subscribing!
Please check your inbox for a confirmation email to complete your signup.

Oops, something went wrong.
Please try again in a few moments.