GEA-Nu-Con-powder-transport

GEA, pnömatik aktarım sistemleri 40 yılı aşkın süredir üretmektedir ve her bir ürün ve uygulama için en iyi sistemi seçecek deneyime sahiptir.

GEA, gıda, süt ürünleri, farmasötik ve kimyasal endüstrileri için ileri toz elleçleme çözümler ve yüksek kaliteli bileşenler geliştirmektedir. Ürününüz için en iyi toz aktarım sistemini yapılandırmak için geniş bir bileşen yelpazesi dahil olmak üzere gereken know-how, deneyim ve teknolojiye sahibiz.

Ufalanmayan ve sıhhi olmayan tozlardan, yüksek değerli, kırılgan farmasötiklere kadar GEA, gereken tüm bileşenleri ve sistemleri tedarik edebilir.

Hem standart ürünler hem de kırılgan tozlar, yalın-fazda veya yoğun-fazda basınç veya vakum kullanılarak taşınabilir.

Pnömatik aktarım sistemleri normal olarak malzemenin borudan üflenmesine veya vakumlanmasına ve katı maddelerin: hava oranının yüksekliğine (yoğun faz) veya düşüklüğüne (seyreltilmiş faz) bağlı olarak dört türe ayrılır.

Kırılgan ürünleri aktarım metodumuz, geniş bir toz ürün ve toz yelpazesini en nazik ve güvenilir şekilde aktarmak üzere geliştirilmiş patentli teknolojiyi kullanmaktadır.

Our system meets all hygiene standards for food and dairy applications. And, when necessary, the system can be atmospherically sealed, evacuated and filled with an inert gas as part of a modified atmosphere packing solution.

Easy to install and simple to use, clean and maintain, the low product velocity means minimal damage to the powder particles, and because only small quantities of air or gas are used, filters are small and easy to service.

Recommended service products

Explore further

Please enter a valid email address

Please hold on, we're processing your submission.

Thank you for subscribing!
Please check your inbox for a confirmation email to complete your signup.

Oops, something went wrong.
Please try again in a few moments.