Ürün Elleçleme Sistemleri

Yükleme / Boşaltma sistemleri

Liyofilizasyon ALUS web

Çok sayıda endüstrideki yükleme ve boşaltma sistemlerinin tasarlanması, geliştirilmesi ve üretimi, GEA'nın ana yetkinlik alanlarından biridir. Ürün veya proses ne olursa olsun, standart veya özelleştirilmiş çözümler, hem manuel hem otomatik olarak yapılabilmekte ve müşterilerimizin bireysel ihtiyaçlarını karşılamak üzere teslim edilmektedir.

Hijyen ve temizlenebilirlik önemli olduğunda, bu gereksinimi mükemmel üretkenlik ve uygunluk sağlayan ekipmanlarla karşılayabilmekteyiz.

Taze ve işlenmiş gıdadan çok yüksek etkili farmasötiklere kadar GEA, zengin bir deneyim ve uzmanlığa sahiptir. Böylece müşterilerimiz, her bir sistemin uzun yıllar boyunca güvenilir şekilde çalışacağından emin olabilirler.

Müşteri haberleri

Recommended service products

Downloads

Explore further

Please enter a valid email address

Please hold on, we're processing your submission.

Thank you for subscribing!
Please check your inbox for a confirmation email to complete your signup.

Oops, something went wrong.
Please try again in a few moments.