Sıvı jet mikserleri, sıvıları karıştırmak ve devridaim etmek için kullanılan ejektörlerdir (jet pompaları). Bunlar basit ve güvenilir, hareketli parçaları olmayan ve herhangi bir aşınmaya pek maruz kalmayan makinelerdir.

Eğer bu jet mikserlerinden biri veya daha fazlası doğru şekilde düzenlenirse, tüm karışım maddelerinin homojen olarak karıştırıldığı tankın içerisinde üç boyutlu bir akış üretilir. 

Sıvı jet mikserleri için uygulama alanları, sadece karıştırılacak olan sıvının viskozitesi ile sınırlandırılmaktadır. Bir kural olarak, jet mikserler karıştırılacak sıvının bir santrifüj pompa ile beslenebildiği tüm durumlarda kullanılabilir. Sıvı jet mikserleri, esas olarak gemilerde, depolama tanklarında ve nötralizasyon tanklarında kullanılmaktadır.

Daha fazla bilgi için, burada listelenen ürünlere bir göz atın veya ürün kataloğumuza bakın.