Modern süt ürünleri endüstrisinde süt sağımı, yılın 365 günü, günde üç defa gerçekleşmektedir. GEA , paralel süt sağım duraklarında kendisini kanıtlamıştır ve orta*boyutlu ve büyük hayvancılık sürülerinde düzgün, zaman tasarruflu bir sağım rutini sağlamaktadır.

Paralel süt sağım durakları, aynı alanda daha çok sayıda süt sağım durağına imkan sağlar. Bu ürünler inekleri yan yana, alan tasarrufu sağlayacak şekilde yerleştirir ve onların güvenli şekilde muhafaza edilmesini sağlar. Bu da yüksek üretim hacminin temeli olarak optimum, özelleştirilmiş süt sağım pozisyonu sağlar. 

Sağımcıların arka taraftan memeye serbestçe erişimi vardır. Sağım pençesinin sorunsuz şekilde bağlanması, paralel süt sağım duraklarının kolay işletilmesi ve mesafenin kısa olması hem işten hem de zamandan tasarruf sağlar. Ayrıca inekler ve sağımcılar da temiz ve stressiz bir sağım prosedüründen faydalanırlar.