Süt Sağım Odaları

Yan-Yana Sağım Odaları

Paralel Süt Sağım Odası - Global 90i

Modern süt ürünleri endüstrisinde süt sağımı, yılın 365 günü, günde üç defa gerçekleşmektedir. GEA , paralel süt sağım duraklarında kendisini kanıtlamıştır ve orta*boyutlu ve büyük hayvancılık sürülerinde düzgün, zaman tasarruflu bir sağım rutini sağlamaktadır.

Paralel süt sağım durakları, aynı alanda daha çok sayıda süt sağım durağına imkan sağlar. Bu ürünler inekleri yan yana, alan tasarrufu sağlayacak şekilde yerleştirir ve onların güvenli şekilde muhafaza edilmesini sağlar. Bu da yüksek üretim hacminin temeli olarak optimum, özelleştirilmiş süt sağım pozisyonu sağlar. 

Sağımcıların arka taraftan memeye serbestçe erişimi vardır. Sağım pençesinin sorunsuz şekilde bağlanması, paralel süt sağım duraklarının kolay işletilmesi ve mesafenin kısa olması hem işten hem de zamandan tasarruf sağlar. Ayrıca inekler ve sağımcılar da temiz ve stressiz bir sağım prosedüründen faydalanırlar.

Ürünler

View as:

Recommended service products

Explore further

Please enter a valid email address

Please hold on, we're processing your submission.

Thank you for subscribing!
Please check your inbox for a confirmation email to complete your signup.

Oops, something went wrong.
Please try again in a few moments.