Süt Sağım Odaları

Döner Süt Sağım Sistemleri

Dönerli Sağım Odası AutoRotor PerFormer Plus

GEA'da bizler, pratik ekipmanlara büyük önem vermekteyiz. Hem durak hem mera yetiştiriciliğine uygun döner süt sağım odaları tedarik edebilmekteyiz.

Süt sağım odalarımızın daha hızlı sığır trafiği ve basitleştirilmiş sağım durağı genel görünümü ile döner süt sağım odaları, süt sağım rutininize ince ayar yapmanızı ve yüksek sığır konforu elde etmenizi sağlar. Ayrıca artan üretim hacminden ve azalan iş ve çalışma sürelerinden faydalanmış olursunuz. Ayrıca ayakta durma alanları ve kontrol - fonksiyon kolonları, sistemin bakım ve temizliğinin kolayca yapılmasını sağlar. Bütünsel konsepti sayesinde GEA döner süt sağım odaları, süt ürünleri çiftliğinizin tamamının verimliliğini arttırır.

Ürünler

View as:

Recommended service products

Explore further

Please enter a valid email address

Please hold on, we're processing your submission.

Thank you for subscribing!
Please check your inbox for a confirmation email to complete your signup.

Oops, something went wrong.
Please try again in a few moments.