Süt Sağım Sistemleri

Süt Sağım Odaları

Dönerli Sağım Odası AutoRotor PerFormer Plus

GEA'da, çiftliğinizin gereksinimlerine kolayca uyarlanabilen süt sağım merkezlerini bulabilirsiniz. Çözümlerimiz size çok sayıda avantaj sağlar.

Balıkkılçığı , Paralel veya Rotari süt sağım odaları arasından seçim yapabilirsiniz. Yüksek ürün hacmi, profesyonel süt sağım çalışması ve artan randıman, devamlı önceliklerdir ve tamamı, sığır konforu bozulmadan sağlanmalıdır. Gereksinimlerinize bağlı olarak size büyük veya küçük sürüler, mera veya ağıl hayvancılığı için süt sağım merkezleri tedarik edebiliriz ve sizler de bu tesisleri diğer modüler sistemlerimizin yardımıyla esnek bir şekilde genişletebilirsiniz: Farklı süt sağım pençeleri, süt sağım kontrol üniteleri ve süt sağım odası aksesuarları arasından tercih yapabilirsiniz.

Ürünler

View as:

Recommended service products

Explore further

Please enter a valid email address

Please hold on, we're processing your submission.

Thank you for subscribing!
Please check your inbox for a confirmation email to complete your signup.

Oops, something went wrong.
Please try again in a few moments.