Süt Sağım Odaları

Balıksırtı Sağım Sistemleri

Herringbone Sağım Odası - Global 45

Yüksek seviyeli fonksiyonelliği ve iyi düşünülmüş tasarımı sayesinde balıkkılçığı süt sağım odaları hem sığırlar hem sağımcılar için hızlı ve stressiz bir sağım rutini sağlar.

Kendini kanıtlamış konseptler hem durak hem mera hayvancılığı için uygundur. Zaman kazandıran ön-çıkış, odada harcanan sürenin kısa, üretim hacminin yüksek olmasını sağlar. Sağımcılar ayrıca sağım odalarının kolay işletimi ve temizliğinden, daha kısa çalışma sürelerinden , ergonomik ve güvenli çalışma ortamından faydalanır.

Ürünler

View as:

Recommended service products

Explore further

Please enter a valid email address

Please hold on, we're processing your submission.

Thank you for subscribing!
Please check your inbox for a confirmation email to complete your signup.

Oops, something went wrong.
Please try again in a few moments.