Süt sağım odası bileşenleri, çiftliğinizin verimliliğini arttırır. Sistem sağlayıcısı olarak GEA, gereken şekilde kombine edilebilen ve veriminizi artıran bir dizi yüksek-performanslı ürün geliştirmiştir.

Ürünlerimizin tamamı, Toplam Çözüm stratejimize uygun olarak kesintisiz şekilde entegre edilmektedir. Böylece, süt ürünleri çiftliğiniz değişen gereksinimlere devamlı olarak yanıt verebilir. Bunun için, örneğin değişken meme şekillerine uygun çeşitli tipte sağım pençeleri tedarik edebilmekteyiz. 

Dayanıklı silikon meme lastiği ve hortumlar gibi ek süt sağım odası elemanları ile, sığırların özenli bir şekilde yönetimini ve yüksek randıman sağlayan modern bir sistem oluşturulabilir. Temizlik maddeleri gibi gereken sarf malzemeleri mevcut olup, GEA tarafından tarımdaki uzun yılların deneyimi ile geliştirilmiştir.