Süt Sağım Sistemleri

Dönerli Sağım Odası AutoRotor PerFormer Plus

GEA, entegre süt sağım çözümlerinin dünya lideri bir üreticisi ve tedarikçisidir. En küçük, seyyar sağım kovasından çeşitli sağım odalarına, yenilikçi Mlone süt sağım robotumuz gibi otomasyonlu süt sağım sistemlerden, robotik rotari tam otomatik sağım için DairyProQ'ya kadar her türden sürü boyutuna ve çiftçi ihtiyacına uygun ekipman tedariki yapmaktayız. Eşsiz süt sağım portföyümüz, sığırlar için temiz bir ortam ve en yüksek süt kalitesi sağlamak üzere çeşitli hijyen ürünleri ile tamamlanmaktadır. Bütün bileşenlerimiz, hayvan dostu olarak ve optimum randıman sağlamak üzere tasarlanmıştır. GEA'nın süt sağım teknoloji uzmanlığı, çiftçilerin işletmelerini etkin ve sürdürülebilir şekilde yönetmelerine yardımı olan toplam çözüm paketinin bir parçasıdır.

Ürünler

View as:

Müşteri haberleri

Explore further

Please enter a valid email address

Please hold on, we're processing your submission.

Thank you for subscribing!
Please check your inbox for a confirmation email to complete your signup.

Oops, something went wrong.
Please try again in a few moments.