Süt Sağım Sistemleri

Soğutma Tankları

Cooling Tank TCool

Sürünüz ister büyük, ister küçük olsun: GEA tüm ihtiyaçlarınız için en yeni soğutma ve kontrol ekipmanını içeren, size en uygun süt soğutma tankı ve kazanlarını sağlayacaktır.

Sütün optimum şekilde soğutulması, önemli bir kalite kriteridir. Bu soğutma prosesini güvenceye almak için güçlü ve etkili soğutma ekipmanına sahip, tamamen otomatik olarak kontrol sistemi tarafından yönetilen yenilikçi süt soğutma tankları ve kazanları tedarik etmekteyiz.

GEA ayrıca her boyutta sürüye ve çiftliğinizin bireysel ihtiyaçlarına uygun çeşitli çözümler sunmaktadır.

  • Yatay süt soğutma tankları özellikle yüksek miktarlarda süt için kullanılmaktadır.
  • Dikey tanklar ise çiftliğinizdeki alan sınırlı olduğunda idealdir.
  • Süt soğutma kazanları ise küçük sürüler veya küçük toplama noktaları için ilk tercihtir.

Ürünler

View as:

Recommended service products

Explore further

Please enter a valid email address

Please hold on, we're processing your submission.

Thank you for subscribing!
Please check your inbox for a confirmation email to complete your signup.

Oops, something went wrong.
Please try again in a few moments.