Süt Sağım Sistemleri

Hayvan İşaretleme

Tail Paint

Hayvan markerleri (işaretleyici), en etkili ve kullanımı kolay sürü yönetim araçlarıdır. Kuyruk boyası ve markerleri, çeşitli uygulamalar için hızlı tespit sağlamak üzere özellikle flüoresan renklerde tasarlanmıştır. Özellikle meme üzerinde kalması için formüle edilen ürünlerden, ayrılacak sığırları net bir şekilde belirlemeye yardımcı köpük işaretlere kadar geniş bir hayvan işaretleme yelpazesine sahibiz.

Recommended service products

Explore further

Please enter a valid email address

Please hold on, we're processing your submission.

Thank you for subscribing!
Please check your inbox for a confirmation email to complete your signup.

Oops, something went wrong.
Please try again in a few moments.