Sıvı İşleme Sistemleri

Su Arıtma Sistemleri

Su Arıtma Sistemi - BallastMaster ultraV

Açık denizlerde suyun arıtılması, zorlu ekonomik, teknik ve ekolojik kurallara ve kanunlara tabidir. GEA, gemi sahiplerinin ve operatörlerinin yatırımlarını korumakla birlikte deniz eko-sistemini de korumak için kapsamlı ve gelişmiş sistemler sunmaktadır. Bu son derece verimli, geleceğe uygun tasarlanmış sistemler, IMO standartlarına uygundur ve müşterilerimizin ve partnerlerimizin operatörlerinin sorunsuz ve güvenle çalışması için potansiyel engelleri ortadan kaldırmaktadır.

GEA separatörleri, sintine suyunu düşük maliyetli olarak arıtmaktadır. İzlenmeyen sürekli işletim için tasarlanmış olup, IMO ve USCG gerekliliklerine tam uygunluk taşımaktadırlar.


Bağımsız bileşenlerden komple sistem çözümlerine kadar tüm opsiyonlar, denizcilik bölümünde mevcuttur. Müşterilerimiz için konsept, arayüzler ve planlama masrafları azaltılacak ve ağırlık ile boş alan gereksinimi bakımından tasarruf elde edilecek şekilde tasarlanmaktadır.

BallastMaster sistemi, IMO yönergelerine uygun olarak bir metre küp suda maksimum boyutu 40 mikron olan en fazla 10 canlı organizma içerecek şekilde balast suyunu arıtma ve geri pompalama görevini üstlenir. 

GEA’nın tatlı su üreteçleri, deniz suyundan sürekli içme suyu temin eder ve tatlı su tanklarına olan ihtiyacı ortadan kaldırır.
 
Çözümlerimiz:
  • Balast suyunun arıtılması
  • Sintine suyunun arıtılması
  • Deniz suyu tuzunun giderilmesi

 

Recommended service products

Explore further

Please enter a valid email address

Please hold on, we're processing your submission.

Thank you for subscribing!
Please check your inbox for a confirmation email to complete your signup.

Oops, something went wrong.
Please try again in a few moments.