Sıvı İşleme Sistemleri

Şeker Çözücüler

Sugar Dissolver

Sıvı şeker alımındansa, toz şekeri çözündürerek kullanmak ekonomik bakımdan ilgi çekici bir alternatiftir. Şeker çözücü sistemleri ile GEA, her uygulama için özelleştirilmiş çözme teknolojileri sunmaktadır. Kesintisiz olarak, ya da tank içinde. Gerek soğuk, gerekse sıcak - sizin için çözeriz.

İçecek endüstrisinde şeker, çoğunlukla sulu çözelti olarak işlenmektedir. Bu nedenle ilk adım, standartlaştırılmış şeker şurubu üretimidir. Konsantrasyon 60 ... 67 °Briks aralığındadır. İçecek endüstrisinde kesikli ve kesintisiz prosesler uygulanmaktadır.

Recommended service products

Explore further

Please enter a valid email address

Please hold on, we're processing your submission.

Thank you for subscribing!
Please check your inbox for a confirmation email to complete your signup.

Oops, something went wrong.
Please try again in a few moments.